SOCIÁLNÍ SITUACE A RELIGIOZITA UKRAJINSKÝCH MIGRANTŮ V ČR

SOCIÁLNÍ SITUACE A RELIGIOZITA UKRAJINSKÝCH MIGRANTŮ V ČR

Ukrajinští migranti žijí v České republice.

vazba: brožovanáformát: 20x14 cm, 123 stranrok vydání: 2009, vydání 1.
 

Anotace: Kolektivní monografie se snaží představit ukrajinské migranty žijící v ČR v co nejširším záběru témat. Informace v knize pocházejí převážně z výzkumu, který uskutečnilo Centrum pro studium migrace Univerzity Karlovy. Komunita ukrajinských migrantů má z mnoha důvodů v ČR docela těžký život.

Úryvek:
... Málokdo vyráží pracovat do cizí, neznámé krajiny, aniž by k tomu měl jasnou

koupit
RUSKÁ DIASPORA V ČESKÉ REPUBLICE – Karel Sládek

RUSKÁ DIASPORA V ČESKÉ REPUBLICE – Karel Sládek

Život a smýšlení ruských migrantů v ČR na základě jejich výpovědí. podtitul: Sociální, politická a religiózní variabilita ruských migrantůvazba: brožovanáformát: 20x14cm, 148 stranrok vydání: 2010, vydání 1.     Anotace: Přítomnost ruské diaspory v České republice vyvolává mnohé emoce. V souvislosti s nedávnou historickou zkušeností s nerovným soužitím těchto národů je majoritní společností ruská minorita vnímána rozporuplně. Předkládaná monografie představuje ruské migranty na základě jejich výpovědí o

koupit
ČLOVĚK V SOUČASNÉM SVĚTĚ - Jan Dočkal

ČLOVĚK V SOUČASNÉM SVĚTĚ - Jan Dočkal

Srozumitelný úvod do sociální problematiky. podtitul: Než začneme studovat sociální práciilustrace: černobílé ilustracevazba: brožovanáformát: 21x14cm, 160 stranrok vydání: 2008, vydání 1. Anotace: Sociální práce se u nás dostává stále více do centra pozornosti odborníků a vědeckých pracovníků, věnují se jí vysokoškolská výzkumná pracoviště, vychází o ní odborné publikace. Jen výjimečně se však podaří srozumitelným a zároveň kvalifikovaným způsobem přiblížit základní témata sociální práce neodborníkům,

koupit
SOCIÁLNÍ KODEX CÍRKVE – Raimondo Spiazzi

SOCIÁLNÍ KODEX CÍRKVE – Raimondo Spiazzi

Jaká je sociální nauka katolické církce?   překlad: přeložil Ivo Císařvazba: brožovanáformát: 20,5x14 cm, 208 stranrok vydání: 1993, vydání 1.       Anotace: Ve 199 bodech autor objasňuje sociální zásady katolické církve. V každém bodu je řada odkazů na oficiální církevní dokumenty, zejména papežské encykliky.    

koupit
Islámská výzva

Islámská výzva

Arabista a islamista Miloš Mendel zpřístupňuje v této knize složité sociální, kulturní a ideové zázemí, z něhož vyrůstá soudobý politický islám. Arabista a islamista Miloš Mendel zpřístupňuje v této knize složité sociální, kulturní a ideové zázemí, z něhož vyrůstá soudobý politiský islám. Autor se soustřeďuje na aktuální témata, jako je případ Salmana Rushdieho, „islámský fundamentalismus“, ší'itský terorismus, situace v Íránu... Seznam české literatury o islámu. Fotografická příloha.

koupit
A nad úžinou mráz

A nad úžinou mráz

O.K. Oskarsson - 1961 Román pokrokového švédského spisovatele o životě dřevorubců a vorařů na severu Švédska za krize třicátých let. Tvrdý život Klase Karlina, plný dřiny, ponižování a vykořistování, je symbolem politického uvědomování tehdejšího dělnictva, jeho situace společenské a sociální i jeho utrpení a bídy.

koupit
Vzestup a pád české sociální demokracie

Vzestup a pád české sociální demokracie

vazba tvrdá celoplátěná, zachovalé, bez obálky, sešikmený hřbet, používané vydání, náklad 62 000, 279 stran Bývalý český premiér přichází s knihou, kterou sám označuje jako "politický horor". Přesně takovou se jeví i situace na naší politické scéně. Zeman rozebírá příčiny osobního...

koupit
Sociální terorismus

Sociální terorismus

Veškerý zisk z této knihy půjde na neziskovou organizací: Fond ohrožených dětí. Sociální terorismus představuje hrozby a zločiny páchané ve virtuálním světě. Sociální terorismus je hlavní příčinou konfliktních situací (hádky, hněv, neshody, násilí, agresivní chování, zastrašování, vyhrožování, vydírání, fyzické a verbální útoky, manipulace veřejným míněním, nepřátelství, nedůvěra, nenávist atd.), které vyvolávají lidé nejčastěji masovým šířením dezinformací na sociálních sítích, čímž ohrožují ž

koupit
Sociální terorismus e-kniha

Sociální terorismus e-kniha

Veškerý zisk z této knihy půjde na neziskovou organizací: Fond ohrožených dětí. Sociální terorismus představuje hrozby a zločiny páchané ve virtuálním světě. Sociální terorismus je hlavní příčinou konfliktních situací (hádky, hněv, neshody, násilí, agresivní chování, zastrašování, vyhrožování, vydírání, fyzické a verbální útoky, manipulace veřejným míněním, nepřátelství, nedůvěra, nenávist atd.), které vyvolávají lidé nejčastěji masovým šířením dezinformací na sociálních sítích, čímž ohrožují ž

koupit
Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939

Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939

Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939 Ideje, legislativa, instituce. Hlavačka Milan - Cibulka Pavel Historický ústav AV ČR v.v.i. 2015 vázaná, 634 str., pěkný stav Tato monografie může sloužit jako přehledová příručka, která přináší základní informace o ideové lince sociálního myšlení v česko-rakouském prostoru, chudinském a sociálním zákonodárství a také o konkrétním institucionálním fungování chudinských a sociálních opatření v západní části habsburské mon

koupit
Sociální demokracie po únoru 1948 (Karel Kaplan)

Sociální demokracie po únoru 1948 (Karel Kaplan)

Sociální demokracie po únoru 1948 Karel Kaplan Osudy sociální demokracie a jejích členů po únoru 1948 a po sloučení s KSČ mapuje nová kniha uznávaného historika Karla Kaplana. Zachycuje naděje na obnovu strany i pokusy o pokračování její činnosti v ilegalitě, přičemž samozřejmě neopomíjí ani roli exilu. Stěžejním se v poúnorovém období stává úsilí Státní bezpečnosti proniknout do domnělých ilegálních struktur sociální demokracie a připravit monstrproces s jejími aktéry. Sociální demokracie je totiž pro

koupit
Vzestup a pád české sociální demokracie

Vzestup a pád české sociální demokracie

Miloš Zeman - 2006 Bývalý český premiér přichází s knihou, kterou sám označuje jako politický horor . Přesně takovou se jeví i situace na naší politické scéně. Zeman rozebírá příčiny osobního selhání klíčových postav, jehož důsledky dopadají na každého z nás. Korupce, klientelismus, touha po moci, osobní zájmy

koupit
Ocelové století (Sociální historie sovětské společnosti)

Ocelové století (Sociální historie sovětské společnosti)

Ocelové století - sociální historie sovětské společnosti Vadim Damier 422 stran Ocelové století mapuje sociální historii Ruska od revolučních let 1917–1921 do rozpadu Sovětského svazu v roce 1991. Autor popisuje politickou snahu SSSR „dohnat a předehnat“ Západ za každou cenu a sociální odpor lidových mas proti „shora“ vnucenému kurzu. Sleduje postupný vývoj forem sebeorganizace a vzdoru námezdních pracujících a rolnictva, ukazuje jejich sílu i slabost. Věnuje pozornost i změnám ve vládnoucí třídě sovět

koupit
SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE PO ÚNORU 1948 – Karel Kaplan

SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE PO ÚNORU 1948 – Karel Kaplan

Osudy sociální demokracie a jejích členů po sloučení s KSČ. edice: Knihy dokumentyvazba: brožovanáformát: 21x15cm, 430 stranrok vydání: 2011, vydání 1.___________________________________________________________________________________________________________ Anotace: Osudy sociální demokracie a jejích členů po únoru 1948 a po sloučení s KSČ mapuje nová kniha uznávaného historika Karla Kaplana. Zachycuje naděje na obnovu strany i pokusy o pokračování její činnosti v ilegalitě, přičemž samozřejmě neopomíjí

koupit
Sociální gerontologie - Východiska ke zdravotní politice a podpoře zdraví ve stáří

Sociální gerontologie - Východiska ke zdravotní politice a podpoře zdraví ve stáří

Publikace volně navazuje na monografii Sociální gerontologie – úvod do problematiky a přináší jak nové, tak navazující informace ze sociální gerontologie pro praktické lékaře, lékaře v dlouhodobé péči, ale i pro další zdravotnické a sociální pracovníky pracující se seniory, stejně jako pro celou občanskou veřejnost. Zdravotní osud člověka je do značné míry ovlivněn podmínkami, v nichž vyrůstá, pracuje, odpočívá a stárne. Text poukazuje na hodnotu zdraví a na potřebu rozvíjet schopnosti lidí chránit, udržo

koupit
Zeman Miloš - Vzestup a pád české sociální demokracie

Zeman Miloš - Vzestup a pád české sociální demokracie

Miloš Zeman jako člověk, který byl léta hlavní postavou české sociální demokracie, rozebírá příčiny osobních selhání klíčových hráčů domácí politiky.

koupit