Učebnice ČB - Knihkupectví a antikvariát

Prodej nových i použitých středoškolských učebnic

nakoupit
Cvičebnice německé gramatiky /1.vydání / 1994

Cvičebnice německé gramatiky /1.vydání / 1994

Univerzální cvičebnice vhodná k jakékoliv učebnici němčiny pro začátečníky až mírně pokročilé. Poskytuje studentům i učitelům němčiny bohatý zdroj látky k procvičování a ověřování znalostí.  V kapitolách jsou postupně procvičovány gramatické jevy týkající se podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, sloves, předložek a skladby německé věty. Použitá slovíčka a fráze, akceptující nový německý pravopis, vycházejí z živého mluveného jazyka a umožňují kromě procvičování gramatiky i rozšiřování slovní zásoby

 • Cena: 99.00 Kč
koupit
Italský slovník na cesty

Italský slovník na cesty

Chystáte se na cesty do zahraničí a nevíte si rady s jazykem? Vezměte si s sebou Slovník na cesty, určitě se s ním neztratíte. A navíc – veselé obrázky vám zvednou náladu při řešení nečekaných zádrhelů! Šikovný pomocník obsahuje spoustu ilustrací znázorňujících situace, které musejí turisté často řešit: na letišti, na nádraží, v hotelu, v obchodech, v lékárně, na policii atd.

 • Cena: 65.00 Kč
koupit
Čítanka 8 pro 8. ročník základní školy a pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Čítanka 8 pro 8. ročník základní školy a pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Ucelená řada učebnic s jednotnou schvalovací doložkou zpracovaná v souladu s RVP ZV. Čítanky jsou koncipovány na žánrově tematickém principu, nabízejí možnost tvořivé práce s literárním textem a interpretace literárních děl a jsou tak otevřené koncepci oboru Český jazyk a literatura v RVP ZV. V prvních třech dílech se interpretují texty těch žánrů, které jsou dětem nejbližší (počínaje pohádkami), a v posledním díle se žákům nabízí nový různorodý svět příběhů o nich a pro ně. Vytváří se jim tak představa o

 • Cena: 69.00 Kč
koupit
Oživlý kámen/ Případy vrchního inspektora Gamache/ Louise Penny

Oživlý kámen/ Případy vrchního inspektora Gamache/ Louise Penny

Léto vrcholí, vrchní inspektor quebecké Sureté Armand Gamache si jako každý rok připomíná s manželkou Reine-Marie výročí seznámení v Manoir Bellechasse, odlehlém luxusním hotýlku nedaleko Three Pines. Nejsou však sami. Sjela se sem také početná, bohatá a vážená rodina Finneyových – kvůli své oslavě. Rozkošný Manoir Bellechasse sice obklopuje ryzí příroda, je na něm však cosi nepřirozeného. Vedra se stupňují, dusivá vlhkost se blíží, na rodinnou sešlost přijíždějí nečekaní hosté… a letní bouře za sebou za

 • Cena: 179.00 Kč
koupit
Anglicko-francouzský obrázkový slovník (Jean Claude Corbeil)

Anglicko-francouzský obrázkový slovník (Jean Claude Corbeil)

Pozor! Nelze poslat jako doporučený dopis! Pouze jako balík do ruky nebo přes Zásilkovnu.

 • Cena: 99.00 Kč
koupit
Čítanka pro 3. ročník / Alter

Čítanka pro 3. ročník / Alter

měkká vazba Čítanka byla upravena podle požadavků RVP ZV. Čítanka 3, 1. ediční řada, pokračuje v seznamování s knihami autorů klasické dětské literatury. Přináší texty vhodné pro nácvik plynulého čtení, které žáky zaujmou i po stránce obsahové, a tím je motivují k rozvoji čtenářství. Čítanka také dále rozšiřuje poznání dětí o dílech ilustrátorů, kteří tvořili pro tuto věkovou skupinu. Prohlubuje znalosti v oblasti teorie literatury – poezie (přirovnání, zosobnění, dějová báseň), próza (pověst, děj, prost

 • Cena: 55.00 Kč
koupit
Základy přírodovědného vzdělávání – Ekologie a životní prostředí SOŠ a SOU +CD

Základy přírodovědného vzdělávání – Ekologie a životní prostředí SOŠ a SOU +CD

Učebnice je zpracována v souladu s rámcovými vzdělávacími programy SOŠ a SOU. Má tištěnou a elektronickou část. V tištěné části (v rozsahu 48 stran formátu B5) je výklad a zadání úloh pro elementární úroveň výuky ekologie a ochrany životního prostředí. Přiložené CD obsahuje druhou část publikace ve formátu PDF. Elektronická kniha má následující části: rozšiřující texty, otázky a úlohy (včetně odpovědí), obrazový materiál a přílohy. Zpracování rozšiřujícího textu a rozšiřujících úloh a možné propojování s

 • Cena: 85.00 Kč
koupit
Francouzština nejen pro samouky + klíč + MP3

Francouzština nejen pro samouky + klíč + MP3

Aktualizovaná a doplněná verze oblíbené učebnice určené samoukům, účastníkům jazykových kurzů, studentům i „věčným“ začátečníkům, kteří si potřebují osvěžit své znalosti. Učebnice má 35 lekcí a každá obsahuje úvodní text, slovíčka, frazeologismy i francouzské reálie spjaté s každodenním životem. Následuje mluvnická část, na niž navazují cvičení. Výslovnost a pravopis jsou probírány v prvních 15 lekcích, každý fonetický jev je důkladně procvičen. Součástí učebnice je jednak brožura s klíčem ke cvičením a f

 • Cena: 239.00 Kč
koupit
Eurolingua English- studijní příručka

Eurolingua English- studijní příručka

Studijní příručka k učebnicím Eurolingua English je určena pro studenty a podávající souhrnný pohled na nejdůležitější oblasti: gramatiku, slovní zásobu a studijní techniky. 

 • Cena: 49.00 Kč
koupit
Country zpěvník 1. díl

Country zpěvník 1. díl

1. díl velmi oblíbených písní – klasiky české country. Stovka nejznámějších písní, které zlidověly nejen mezi trampy, vodáky a táborníky, ale i mezi všemi milovníky romantiky (Buráky, Tisíc mil, Červená řeka, …). Texty s akordy, ilustrace Marko Čermáka. 154 stran A5, brožované Obsah: AljaškaA slunce pálí jenBalíček karetBída s nouzíBílá kytkaBílej sníhBlízko Little Big HornuBlizzardBlues Folsomské vězniceBlues hvízdavého vlaku BurákyCasey JonesCizinecColoradoCo se bude dítČervená řekaDívka s vlasem medov

 • Cena: 75.00 Kč
koupit
Podpis - vaše vizitka známé osobnosti očima grafologa

Podpis - vaše vizitka známé osobnosti očima grafologa

Známý grafolog a bývalý kriminalista na více než 250 podpisech slavných lidí, historických osobností i současných celebrit dokazuje, jak se na podpisu projevují nejvýraznější osobnostní i charakterové vlastnosti pisatele.Zábavnou formou se tak čtenář poučí, jaké znaky v podpisech je třeba sledovat a jakých věcí si při posuzování podpisu všímat. Bez zajímavosti jistě není ani schopnost rozpoznat, jaké negativní či pozitivní signály naše podvědomí vkládá i do běžného podpisu. Kniha je tak i jednoduchou učeb

 • Cena: 89.00 Kč
koupit
Naše místní jména a jak jich užívat

Naše místní jména a jak jich užívat

Do Jinec, či do Jinců? Proč Kobyliští, ale Ašští? Bydlíme na Kladně, nebo v Kladně? Místní jména, tedy jména lidských sídlišť (zvláště obcí), jsou součástí slovní zásoby každého člověka již od raného dětství - objevují se i v dětských říkankách a národních písních - a setkáváme se s nimi po celý život: v krásné literatuře, novinových článcích, odborné literatuře, atlasech, turistických mapách a průvodcích, v rozhlase i televizi, při vyplňování formulářů, v běžné každodenní a úřední korespondenci i jinde.

 • Cena: 89.00 Kč
koupit
Luciferův efekt / Philip Zimbardo

Luciferův efekt / Philip Zimbardo

Opravdu se mohou stát z průměrných, obyčejných lidí symboly zla? Odpověď na tuto otázku hledal po třicet let americký psycholog P. Zimbardo. Název knihy odkazuje na okolnosti schopné vyvolat v člověku změnu od dobra ke zlu podobně, jako když Boží anděl Lucifer změnil svou tvář a přeměnil se v Satana. Kniha podrobně zkoumá často mlhavou hranici mezi dobrem a zlem na mnoha příkladech. Jedním z nejproslulejších je kontroverzní stanfordský vězeňský experiment. Podobně jako tento experiment, předčasně ukončený

 • Cena: 469.00 Kč
koupit
Matematické minutovky 1.ročník - 1. díl

Matematické minutovky 1.ročník - 1. díl

Dvoubarevný pracovní sešit obsahuje na 32 stranách řadu cvičení a úkolů, které upevňují matematické dovednosti, osvojování očekávaných výstupů a rozvíjení klíčových kompetencí. Zadání zdaleka nevycházejí pouze z čísel, množství z nich operuje s obrázky. Děti počítají, vybarvují, spojují nebo i samy kreslí předměty, doplňují číselné řady atp.Obsah:Dvoubarevný pracovní sešit obsahuje na 32 stranách řadu cvičení a úkolů, které upevňují matematické dovednosti, osvojování očekávaných výstupů a rozvíjení klíčov

 • Cena: 29.00 Kč
koupit
Matematické minutovky 5.ročník 2.díl

Matematické minutovky 5.ročník 2.díl

Přepracované pracovní sešity, které původně vznikly na základě přímého požadavku učitelů na ZŠ, obsahují 64 cvičení sloužících k docvičení pamětného počítání žáků v 5. ročníku ZŠ. Sešity mají žákům dopomoci k potřebné jistotě a zběhlosti v pamětném počítání, která jim umožní sebejistěji a s volnou myslí přijímat složitější učivo vyšších ročníků. Zvlášť zajímavé jsou tyto sešity pro žáky, kteří se připravují ke zkouškám na víceletá gymnázia. Přehled obsahu:1. Desetinné zlomky2. Nestandardní úlohy3. Základn

 • Cena: 29.00 Kč
koupit