Nakladatelství ATLANTIS

Nakladatelství ATLANTIS vydává původní českou tvorbu a překlady světových autorů.

nakoupit
Čas dýmu

Čas dýmu

Sbírku–lyrický deník Čas dýmu tvoří klasicky vystavěné básně a prozaické zápisy snů. Ilustrace Jiří Štourač. Sbírku–lyrický deník Čas dýmu tvoří klasicky vystavěné básně a prozaické zápisy snů. Sbírka je rozčleněna na čtyři oddíly: Z přelomů, Zápisky z nemoci, Tady a tam a Rodinná vigilie. Ze Zápisků z nemoci: "Dlouhá šedá chodba, pohyb pyžam / pohyb pyžam, županů / pantofle o zem pleskají / naběhlé žíly, ztvrdlé paty, křivá kolena / chodbou se šourá, o hůl opírá / hledá svoji postel, dveře otvírá, zavírá

 • Cena: 71.00 Kč
koupit
Osudy humoristy Jaroslava Haška v říši carů a komisařů...

Osudy humoristy Jaroslava Haška v říši carů a komisařů...

Román-koláž o Jaroslavu Haškovi skládá příběh z korespondence a dokumentů, skutečných i fabulovaných, z motivů některých Haškových povídek a historek z Osudů dobrého vojáka Švejka, z dobových fotografií a kreseb Josefa Lady. Román-koláž Osudy humoristy Jaroslava Haška skládá příběh z korespondence a dokumentů, skutečných i fabulovaných, z motivů některých Haškových povídek a historek z Osudů dobrého vojáka Švejka, z dobových fotografií a kreseb Josefa Lady. Pavel Gan zachytil Haškův život od "zasáhnutí pa

 • Cena: 214.00 Kč
koupit
Zimní klavír

Zimní klavír

Zimní klavír — soubor básní v autorčině uspořádání. Soubor básní Zimní klavír vychází v autorčině uspořádání. Pro oddíl Hejno stehlíků bylo výchozím textem knižní vydání sbírky Hejno stehlíků (Řím, Křesťanská akademie 1966); pro oddíl Ohňostroj marnosti vydání sbírky Ohňostroj marnosti (Švýcarsko 1975). Třetí oddíl, Země vystěhovalců, obsahuje básně knižně dosud nepublikované (dílem rukopisné, dílem otištěné v domácích a zahraničních časopisech). Ediční poznámka, text O autorce.

 • Cena: 168.00 Kč
koupit
Divná doba

Divná doba

Divná doba, soubor novel pohybujících se mezi humorem, poezií a fikcí. S předmluvou Milana Kundery Směšná nahota věcí. Tato zvláštní kniha se pohybuje mezi humorem, poezií a fikcí. Milan Kundera u autora ocenil "jeho pronikavý smysl pro realitu". Dynamický mladý vedoucí pracovník zablokovaný v automatickém veřejném záchodku; vzpomínka na dětství strávené na mořském pobřeží; divadelní herec přeškolený na televizní sitkomy; dvě opilé ženské ženoucí se stošedesátkou po dálnici; Pařížan rozmlouvající s krávou

 • Cena: 139.00 Kč
koupit
Antropologie současných světů

Antropologie současných světů

Antropologie současných světů, srovnávací studie etnologicky zajímavých jevů v „tradičních“ a „moderních“ světech. Francouzský etnolog Marc Augé (1935) má rozsáhlou zkušenost z výzkumů v Africe i v Evropě. Svou knihou Antropologie současných světů potvrzuje tendenci současné etnologie hledat předmět bádání v moderním světě a zároveň vytváří srovnávací studii etnologicky zajímavých jevů v „tradičních“ a „moderních“ světech. Ještě předtím však kriticky reaguje na současný postmodernismus, zejména v americké

 • Cena: 125.00 Kč
koupit
Ethika jako věda

Ethika jako věda

Seznámení se základními pojmy etiky, morálky a mravnosti, poučení o osobnostech a směrech spjatých s touto oblastí. Reedice vysokoškolského učebního textu Ethika jako věda z roku 1947 z pera sociologa Inocence Arnošta Bláhy (1879–1960). Kniha pro ty, kteří se chtějí seznámit se základními pojmy etiky, morálky a mravnosti a poučit se o osobnostech a směrech spjatých s touto oblastí. Čtenáře čeká přehled dějin etiky od antiky do 20. století, kapitola Současné názory mravní - o morálce tělesného, duševního a

 • Cena: 70.00 Kč
koupit
Texty a dokumenty 1930-1948

Texty a dokumenty 1930-1948

Kniha Texty a dokumenty 1930-1948 obsahuje prózy a korespondenci z básníkovy pozůstalosti, většinou dosud nepublikované, vzpomínky přátel, fotografickou přílohu, kalendárium. Kniha tvoří pandán k soubornému vydání Blatného předúnorové poezie (Verše 1933–1953, ed. Rudolf Havel, Atlantis 1995). Obsahuje povětšinou dosud nevydaný materiál, jehož větší část pochází z básníkovy pozůstalosti. Oddíl Prózou vyplňují kratší fabulované texty, novinové glosy a úvahy o poezii; v oddíle Dopisy se nachází korespondence

 • Cena: 357.00 Kč
koupit
Klaun‘s band II

Klaun‘s band II

Klaun's band II (známý též jako Londýnský most) v návaznosti na Klaun's band I (Atlantis 2001) vypráví o Célinově londýnské zkušenosti v době první světové války. Klaun's band II (známý též jako Londýnský most) v návaznosti na Klaun's band I (Atlantis 2001) vypráví o Célinově londýnské zkušenosti v době první světové války. Chronologicky navazuje na Cestu do hlubin noci a následující Smrt na úvěr z let 1933 a 1936 (Atlantis 1995, 1999). Klaun's band I i Klaun's band II patří k nejhumornějším Célinovým pró

 • Cena: 331.00 Kč
koupit
Od zámku k zámku

Od zámku k zámku

První část románové "německé trilogie" Od zámku k zámku. "Německá trilogie" zachycuje dobu, kdy byl Céline jako domnělý francouzský kolaborant nucen utíkat z Paříže a Francie přes poražené Německo do exilu v Dánsku. V první části Od zámku k zámku líčí autor svůj pobyt na zámku Sigmaringen v Německu, kde se koncem války skrývali prominentní kolaboranti a kde v okolních táborech přežíval kolaborantský plebs, odsouzený k vyhlazení samotnými Němci.

 • Cena: 190.00 Kč
koupit
Sever

Sever

Druhá část románové "německé trilogie" Sever. Druhá část "německé trilogie" popisuje to, co bylo "před Sigmaringenem": pobyt v Baden-Badenu, Berlíně a na podivném statku v Zornhofu. Céline se marně snaží získat propustky do Skandinávie a zároveň je nucen prodírat se složitou spletí vztahů uprostřed jedinců, kteří chtějí přežít v situaci, kdy se hroutí totalitní moc a nikdo nemá čisté ruce.

 • Cena: 235.00 Kč
koupit
Skočná

Skočná

Třetí část románové "německé trilogie" Skočná. Skočná je z "německé trilogie" snad nejdramatičtější: Céline, jeho žena Lili a kocour Bébert v ní projíždějí hroutícím se Německem a vyprávění je jen obrazem víru, v němž pud sebezáchovy slevuje i z nároků na důstojnost; lidé nejsou už osobnosti zápasící o zbytky svého postavení, nýbrž animální tvorové v ohrožení života. Jestliže předchozími díly trilogie probleskla tu a tam naděje na lidskou solidaritu a slušnost, tato poslední próza, kterou Céline dopsal de

 • Cena: 232.00 Kč
koupit
Smrt na úvěr

Smrt na úvěr

Román Smrt na úvěr je obrazem autorova neutěšeného dospívání v rodině chudých pařížských živnostníků. Smrt na úvěr je obrazem autorova neutěšeného dospívání v rodině chudých pařížských živnostníků. Po jejím vydání zaburácela kritika: „fantastická epopej odpornosti a ohyzdnosti“, „nemorální obludnost“, z níž člověka „drtí hnus“. Céline ze svého drsného, ukoptěného dětství strhl obvyklou aureolu „nyvých vzpomínek na dětská léta“ a své pronikavé vidění života promítl i do úděsně upřímného jazyka. Jeho milost

 • Cena: 357.00 Kč
koupit
Paměti I

Paměti I

Svazek Paměti I zachycuje studentská léta pozdějšího vynikajícího vědce, kritika a překladatele Václava Černého. Václav Černý (1905–1987), literární vědec, kritik a překladatel. První svazek Pamětí zachycuje jeho studentská léta, obsahuje části Na studiích a Okolo Ženevy. Text odpovídající rozsahem tomuto svazku vyšel poprvé knižně v nakladatelství Sixty-Eight Publishers v Torontu v roce 1982 pod titulem Paměti (Události z let 1921–1938). Jmenný rejstřík. Svazky Paměti II a Paměti III, které vyšly v Atlan

 • Cena: 246.00 Kč
koupit
Jak vypadá Nic

Jak vypadá Nic

Jak vypadá Nic, příběh životní krize čtyřicetileté ženy. Rozpad rodiny a jeho souvislosti s tím, co jsme prožili v sedmdesátých a osmdesátých letech, tvoří rámec hrdinčiny cesty za lepším poznáním sebe sama.

 • Cena: 82.00 Kč
koupit
Kurs potápění

Kurs potápění

Kurs potápění, románové vzpomínky na dětství let padesátých. Autorka na záložce píše: Původně jsem chtěla napsat něco jako vlastní vzpomínky na dětství v letech padesátých, protože se mi zdálo, že se tady začíná suverénně tradovat zase cosi zjednodušeně barvotiskového, byť i s opačnými znaménky. Ve snaze nezůstat na povrchu, musela jsem jít hlouběji do minulosti, a nestačila jen ta moje vlastní. Až posléze jsem si uvědomila, že na celém příběhu jsou možná mnohem zajímavější moji předkové – včetně rodičů (

 • Cena: 115.00 Kč
koupit