Společenské vědy

SVOBODA A HRANICE, LÁSKA A RESPEKT - Rebeca Wildová

SVOBODA A HRANICE, LÁSKA A RESPEKT - Rebeca Wildová

Jak nastavit hranice ve výchově dětí? podtitul: Co od nás děti potřebujíedice: Šťastné dítěnázev originálu: Freiheit und Grenzen – Liebe und Respektpřeklad: z němčiny přeložila Šárka Vašíčkovávazba: brožovanáformát: 20x13 cm, 196 stranrok vydání: 2010, vydání 1.   Anotace: Mnoho rodičů se snaží o respektující výchovu. S vymezováním hranic ve výchově dětí si je však jist málokdo. Často se pohybujeme mezi dvěma extrémy – buď dětem nastavíme hranice příliš omezující, nebo naopak až příliš široké. Děti

koupit
ROMSKÉ STRANY A POLITICI V EVROPĚ - Pavel Pečinka

ROMSKÉ STRANY A POLITICI V EVROPĚ - Pavel Pečinka

Romští politici v Česku i v Evropě. edice: Studijní textyvazba: brožovanáformát: 20x14cm, 196 stranrok vydání: 2009, vydání 1. Anotace: Autor zachycuje spory mezi příznivci sociálních a multikulturních přístupů k romské menšině a přibližuje „základnu“ možné romské politiky. Pozornost obrací ke třem formacím snažícím se operovat na evropské úrovni – Mezinárodní romské unii (IRU), Romskému národnímu kongresu (RNC) a nakonec k platformě vytvořené evropskými institucemi, k Evropskému fóru Romů a Travelerů

koupit
HOSPODÁŘSKÁ HRŮZA - Viviane Forresterová

HOSPODÁŘSKÁ HRŮZA - Viviane Forresterová

Jsme už jen pouhopouhá pracovní síla? edice: Sociálně-ekologická edicenázev originálu: L´horreur économiquepřeklad: z francouzštiny přeložila Kateřina Dejmalovávazba: brožovanáformát: 20x14cm, 144 stranrok vydání: 2001, vydání 1. Anotace: Proměnila se práce v pouhé zaměstnání? Jaké síly redukují člověka na jeho ekonomickou funkci, v jejímž rámci se mnozí dostávají do kolonky nadbytečných nákladů? Autorka analyzuje základy současné západní civilizace a ukazuje, jak je degradován pojem práce. Ekonomický

koupit
ALOYS SKOUMAL. IRONIK V ČESKÉ PASTI - Dagmar Blümlová

ALOYS SKOUMAL. IRONIK V ČESKÉ PASTI - Dagmar Blümlová

Monografie literárního kritika a překladatele. ilustrace: černobílé fotografievazba: pevná s přebalemformát: 21x14 cm, 524 stranrok vydání: 2009, dotisk 1. vydánízajímavost: tuto knihu vydala Jihočeská univerzita ve spolupráci se Společností pro kulturní dějiny, o.s. Anotace: Monografie přibližuje osobnost Aloyse Skoumala (1904-1988), kterého autorka konfrontuje se všemi sférami kultury dvacátého století, do nichž během svého života aktivně vstupoval a zanechával v nich svou stopu. Na základě

koupit
O ČEM JE VĚDA? - Zdeněk Neubauer

O ČEM JE VĚDA? - Zdeněk Neubauer

Renesanční kořeny „všemohoucnosti“ vědy. podtitul: (De possest – o duchovním bytí Božím)vazba: pevná bez přebaluformát: A5, 332 stranrok vydání: 2009, vydání 1. Anotace: V knize O čem je věda? český filosof a biolog Zdeněk Neubauer představuje Kusánského koncepci nadpřirozeného, božského bytí, jakožto předchůdce objektivní reality, a tedy hlavního a jediného předmětu vědy, z něhož se deleguje její zdánlivá všemohoucnost a zároveň i pohrdání vším, co není z tohoto nadpřirozeného a umrtveného

koupit
ČLOVĚK V SOUČASNÉM SVĚTĚ - Jan Dočkal

ČLOVĚK V SOUČASNÉM SVĚTĚ - Jan Dočkal

Srozumitelný úvod do sociální problematiky. podtitul: Než začneme studovat sociální práciilustrace: černobílé ilustracevazba: brožovanáformát: 21x14cm, 160 stranrok vydání: 2008, vydání 1. Anotace: Sociální práce se u nás dostává stále více do centra pozornosti odborníků a vědeckých pracovníků, věnují se jí vysokoškolská výzkumná pracoviště, vychází o ní odborné publikace. Jen výjimečně se však podaří srozumitelným a zároveň kvalifikovaným způsobem přiblížit základní témata sociální práce neodborníkům,

koupit
VÝZNAMNÉ POSTAVY AMERICKÉ PSYCHOLOGIE

VÝZNAMNÉ POSTAVY AMERICKÉ PSYCHOLOGIE

Plejáda těch nejvíce významných osobností. vazba: pevná bez přebaluformát: 21x15cm, 148 stranrok vydání: 2009, vydání 1. Anotace: Kniha je určena všem, kteří chtějí nahlédnout do základů, na nichž se rozvíjejí různá odvětví moderní psychologie, nejužitečnější může být psychologům a psychiatrům ve výzkumu i v praxi a pracovníkům v behaviorálních oborech, studentům psychologie a jejich učitelům. Je však vhodná i pro čtenáře, kteří se o psychologii zajímají. Autorka, která žije a profesně působí 40 let v

koupit
ZROZENÍ REPUBLIKY 1914-1918 - Josef Hotmar

ZROZENÍ REPUBLIKY 1914-1918 - Josef Hotmar

Historie vzniku samostaného Československa. ilustrace: hnědobílé fotografievazba: pevná bez přebaluformát: 24x17cm, 432 stranrok vydání: 2005, vydání 1.   Anotace: Kniha provází dramatickým obdobím konce habsburské monarchie a nahlíží do zákulisí vzniku samostatného Československa. Autor poutavě líčí životní osudy klíčových postav spjatých se vznikem republiky. Přestože tato kniha není historickou studií, překvapí zcela neznámými či méně známými fakty o vzniku republiky a jejích protagonistech

koupit
AFRICKÁ FILOZOFIE MEZI LÉKAŘI A FILOZOFY - Alena Nováková

AFRICKÁ FILOZOFIE MEZI LÉKAŘI A FILOZOFY - Alena Nováková

Naše zdravotnictví a africká filozofie. vazba: brožovanáformát: 20x15 cm, 224 stranrok vydání: 2002, vydání 1.zajímavost: jeden esej Aleny Rettové v angličtině Anotace: Alena Nováková je matkou těžce postiženého dítěte. Během půl roku, který strávila se synem v nemocnici, napsala tuto knihu.Kniha sestává z dialogů, které mají čtenáře pobavit i upozornit na některé problémy našeho zdravotnictví a hravou formou je propojují s vybranými tématy africké filozofie, a z esejů, které tato témata teoreticky

koupit
MOHLO TO JÍT TAKÉ JINAK - Jaroslav Teplý

MOHLO TO JÍT TAKÉ JINAK - Jaroslav Teplý

Mohlo se české hospodářství vyvíjet jinak? podtitul:Průvodce polistopadovými rokyvazba: brožovanáformát: 30x21 cm, 310 stranrok vydání: 2008, vydání 1.zajímavost: Součástí knihy je CD Rekonstrukce čs. socialistického hospodářství. Anotace: Kniha je chronologicky řazený soubor autorových komentářů a článků publikovaných v letech 1990-2006. Námětem jsou nejen vnitřní záležitoti ČR, ale i jiná aktuální témata té doby jako např. Kosovo, náš vstup do EU, EU sama o sobě atd. Ke knize je přiložen kompaktní

koupit
FILOSOFIE PROVINCIONALISMU - Petr Bláha

FILOSOFIE PROVINCIONALISMU - Petr Bláha

Nečekejte vůbec žádné světlé zítřky. vazba: brožovanáformát: 18x14 cm, 95 stranrok vydání: 2007, vydání 1. Anotace: Filosofie provincionalismu je způsobem nazírání na věci a události z pohledu neotřelosti, neposlušnosti, utopismu... Filosof provincionalismu je natolik spjat s vědomím o své zanedbanosti, že s poslední dávkou hrdosti sděluje těmto zoufajícím to, že jejich zoufání je konečně přišlou pravdou, před níž se mohou ještě nějaký čas skrývat, pokud si libují v ještě zoufalejší

koupit
HIND SVARÁDŽ INDICKÁ SAMOSPRÁVA - Móhandás Karamčand Gándhí

HIND SVARÁDŽ INDICKÁ SAMOSPRÁVA - Móhandás Karamčand Gándhí

Raná Gándhího vize o síle nenásilí. edice: Společensko-ekologická edicenázev originálu: Hind Swaraj or Indian Home Rule překlad: z angličtiny přeložil Jiří Zavadilvazba: brožovanáformát: 20,5x15cm, 102 stranrok vydání: 2003, vydání 1.     Anotace: Ve fiktivním rozhovoru předkládá autor svůj pohled na Indii, indický národ a jeho cestu k nezávislosti, na svět, náboženství a moderní civilizaci. Kniha zaujme jasností Gándhího rané vize, o jejíž uskutečnění později v Indii usiloval, a zejména hloubkou a

koupit
SNOVÁNÍ - Michal Ajvaz, Ivan M. Havel

SNOVÁNÍ - Michal Ajvaz, Ivan M. Havel

Snaha objevit zákonitosti nočního snění. podtitul: Rok dopisů o snechvazba: brožovanáformát: 20x13cm, 208 stranrok vydání: 2008, vydání 1. Anotace: Kniha přináší dopisy, v nichž si oba autoři v průběhu jednoho roku sdělovali své sny, přemýšleli o nich a zkoumali, zda by mohli najít některé zákonitosti nočního snění, aniž by se přitom opírali o psychoanalytické nebo jakékoliv jiné teorie snu. Kladli si přitom otázku, zda je možné vytvořit teorii snu, která by na jedné straně nepodřizovala sen smyslu a

koupit
TELECÍ - HISTORIE A SOUČASNOST - Alena Schauerová, Pavel Filipi a kolektiv

TELECÍ - HISTORIE A SOUČASNOST - Alena Schauerová, Pavel Filipi a kolektiv

Obec Telecí u Poličky a její Zpívající lípa. ilustrace: černobílé a barevné fotografievazba: pevná bez přebaluformát: 23x20 cm, 144 stranrok vydání: 2003,vydání 1.     Anotace: Historie a současnost obce Telecí u Poličky, její společenský a kulturní život, slavní rodáci i návštěvníci, to vše je v této bohatě vypravené knize.  

koupit
ROMÁN V SOUVISLOSTECH ČASU -  Vladimír Svatoň

ROMÁN V SOUVISLOSTECH ČASU - Vladimír Svatoň

Studie srovnávající naše a ruské romanopisce. podtitul: Úvahy o srovnávací literární věděvazba: brožovanáformát: 20x14cm, 327 stranrok vydání: 2009, vydání 1.   Anotace: Autor, literární historik, rusista a komparatista, uvažuje o situaci srovnávacího studia literatury v době, kdy byly zpochybněny mnohé vžité představy, např. možnost zkoumání izolované národní literatury nebo lineárně probíhajícího uměleckého vývoje. Novověkou slovesnost chápe jako soutěž tří paralelně se rozvíjejících dlouhověkých

koupit