Společenské vědy

SCHOPENHAUEROVI DIKOBRAZI - Deborah Anna Luepnitz

SCHOPENHAUEROVI DIKOBRAZI - Deborah Anna Luepnitz

Pět příběhů z praxe psychologické terapeutky. podtitul: Intimita a její dilemata. Pět psychoterapeutických příběhůnázev originálu: Schopenhauerś Porcupines, Intimacy and Its Dilemmas, Five Stories of Psychoterapypřeklad: z angličtiny přeložily Tereza Horáková a Kateřina Jankůvazba: brožovanáformát: A5, 272 stranrok vydání: 2002, vydání 1.     Anotace: Kniha Schopenhauerovi dikobrazi přináší pět poutavých příběhů z praxe dr. Luepnitzové. Setkáváme se v nich s různými typy pacientů: muži, ženami i celými

koupit
ŽIVOT PLNÝ STŘETŮ - kolektiv

ŽIVOT PLNÝ STŘETŮ - kolektiv

Sborník - život a dílo významného historika. podtitul: Dílo a odkaz historika Jana Slavíka (1885-1978)edice: Slavicavazba: brožovanáformát: 21x14,5 cm, 454 stranrok vydání: 2009, vydání 1.zajímavost: tuto knihu vydalo nakladatelství Pavel Mervart ve spolupráci s Národní knihovnou ČR – Slovanskou knihovnou, kde má ISBN 978-80-7050-576-2   Anotace: Kniha Život plný střetů je prvním kolektivním pokusem zachytit veřejnou činnost a odborné aktivity významného českého historika Jana Slavíka (1885–1978) ve

koupit
ZÁNIK MYŠLENKY POKROKU - Zdislaw Krasnodebski

ZÁNIK MYŠLENKY POKROKU - Zdislaw Krasnodebski

Úvahy a pochyby o samotné ideji pokroku. název originálu: Upadek idei postepupřeklad: Z polštiny přeložila Kateřina Tichávazba: brožovanáformát: A5, 304 stranrok vydání: 2006, vydání 1.   Anotace: „Může někdo pochybovat o pokroku? Je přeci zřejmé, že svět se mění.“ A na druhé straně: „Kam se poděli optimisté, kteří věřili ve zdokonalování lidského rodu, v jeho bezmezné poznávací schopnosti, v možnost radikálního řešení společenských problémů, v morální rozvoj lidstva? Proč bychom se měli zabývat

koupit
SRPEN 1939 - Manfred Vasold

SRPEN 1939 - Manfred Vasold

21 dní před začátkem 2. světové války. podtitul: Posledních jedenáct dní před začátkem druhé světové válkynázev originálu: August 1939překlad: z němčiny přeložila Martina Muchovávazba: brožovanáformát: A5, 238 stranrok vydání: 2005, vydání 1.   Anotace: Záměrem knihy Manfreda Vasolda je poutavě a čtivě vykreslit atmosféru a události posledních jedenácti srpnových dnů roku 1939, které nakonec vyústí do války, jakou lidstvo ještě nezažilo. Vyprávění začíná pondělím 21. srpna 1939 – dnem, kdy Hitler

koupit
NEJEN RUDÉ PRAPORY ANEB PRAVDA O REVOLUČNÍM ROCE 1905 V ČESKÝCH ZEMÍCH

NEJEN RUDÉ PRAPORY ANEB PRAVDA O REVOLUČNÍM ROCE 1905 V ČESKÝCH ZEMÍCH

Český boj za demokracii a svobodu v r. 1905. vazba: brožovanáformát: 19x13cm, 320 stranrok vydání: 2006, vydání 1. Anotace: Události roku 1905 patří k nejdramatičtějším okamžikům našich novodobých dějin, přesto o nich dosud nevyšla žádná kniha. Komunisté se snažili rok 1905 interpretovat jako první pokus o proletářskou revoluci. Rok 1905 však znamenal boj za větší demokracii a za svobodu. Sebevědomá česká společnost tehdy usilovala o zřízení české univerzity na Moravě, o dosažení jazykové

koupit
PŘÍRUČKA NAKLADATELSKÉHO REDAKTORA - Dagmar Magincová

PŘÍRUČKA NAKLADATELSKÉHO REDAKTORA - Dagmar Magincová

Jak  vyrobit  opravdu  dobrou  knihu. vazba: brožovanáformát: 15x14 cm, 141 stranrok vydání: 2008, vydání 1.   Anotace: První příručka určená nakladatelským redaktorům obsahuje manuál redakční práce, typografické minimum pro redaktory, stručnou historii oborů vztahujících se ke knize a přehled základní literatury. Z obsahu: Manuál redakční práce – Nakladatelský redaktor, Redakce a první korektura, Grafická úprava, Stránková korektura, Předtisková příprava, Distribuce a marketing, Zpětná vazba, Z

koupit
OČIMA LÉKAŘE - Hynek Bartoš

OČIMA LÉKAŘE - Hynek Bartoš

Vztahy mezi tělem a duší ve starém Řecku. podtitul: Studie k počátkům řeckého myšlení o lidské přirozenosti z hlediska rozlišení duše-tělovazba: brožovanáformát: A5, 286 stranrok vydání: 2006, vydání 1. Anotace: Studie k počátkům řeckého myšlení o lidské přirozenosti z hlediska rozlišení duše - tělo. Pojmy duše a tělo, které jsou samozřejmou součástí našeho každodenního jazyka, zpravidla chápeme v jisté opozici. V extrémní podobě je tato opozice vnímána jako dualismus duše a těla, jehož kořeny

koupit
BIN LÁDIN - Yossef Bodansky

BIN LÁDIN - Yossef Bodansky

Známý Bin Ládin a islámský terorizmus. podtitul: Muž, který vyhlásil válku Americenázev originálu: The Man Who Declared War in Americapřeklad: z angličtiny přeložili Tereza Horáková, ZdeněkFučík a Hana Ondráčkovávazba: brožovanáformát: 21x15 cm,430 stranrok vydání: 2002, vydání 1.   Anotace: Název nové knihy autora je bohužel poněkud zavádějící, neboť z velké části pojednává spíše o pozadí islamistického terorismu, než o samotném bin Ládinovi. V širokém kontextu dění na Blízkém a Středním východě od

koupit
MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOUKROMÉ

MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOUKROMÉ

Nové vydání právnické učebnice zapracovává změny u nás i v Evropě.________________________________________________________________________________________________________ vazba: pevná bez přebalu formát: 23,5x16 cm, 432 stran rok vydání: 2015, vydání 8.________________________________________________________________________________________________________ Anotace: Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nejen nový občanský zákoník, ale i zákon o mezinárodním právu soukromém. Od 7. vydání učebnice v roce 2009 se

koupit
FYSIS IÓNSKÝCH MYSLITELŮ- Radim Kočandrle

FYSIS IÓNSKÝCH MYSLITELŮ- Radim Kočandrle

Odkrývání charakteru myšlení v Mílétu. podtitul: Rozprava nad peripatetickou dezinterpretacíedice: Amfibiosvazba: brožovanáformát: 20x14 cm, 324 stranrok vydání: 2008, vydání 1.   Anotace: Řecké slovo fysis, obvykle překládané ve významech „příroda“ nebo „přirozenost“, se pro nás stalo jedním z určujících rysů archaické filosofie, která je tradicí pochopena zejména jako historiá peri fyseós, „zkoumání přírody“. Hledání jeho původního významu je proto odkrýváním charakteru myšlení, které se rozvinulo v

koupit
DECIVILIZACE - Mirek Vodrážka

DECIVILIZACE - Mirek Vodrážka

Pohled na vývoj společnosti optikou menšin. podtitul: Výbor esejů z let 1990–2007vazba: brožovanáformát: A5, 239 stranrok vydání: 2007, vydání 1.   Anotace: „Společnost je ovládána staronovou logikou mužského vyprávění, které upřednostňuje politiku stejnosti.“ Tak popisuje naši současnost přední český feminista Mirek Vodrážka v reprezentativním souboru esejů s názvem Decivilizace, mapujícím jeho tvorbu v posledních patnácti letech. V oddílech nazvaných Underground, Chaos, Feminismus a Transgender

koupit
JÁKOBŮV ŽEBŘÍK - Malgorzata Kowalczyk, Petr Poslední

JÁKOBŮV ŽEBŘÍK - Malgorzata Kowalczyk, Petr Poslední

Poválečná polská literatura na čtyři etapy. podtitul: Polská literatura v letech 1945–1969vazba: pevná bez přebaluformát: 24x17 cm, 416 stranrok vydání: 2008, vydání 1.   Anotace: Unikátní česko-polská dvojice spoluautorů přichází s projektem v českém kontextu rovněž unikátním: přinejmenším v období po roce 1989 se dosud neobjevila syntetická práce mapující dějiny polské literatury od konce 2. světové války. Tato kniha objasňuje a interpretuje vývoj literatury našich severních sousedů v letech

koupit
LITERATURA V AMERICE, AMERIKA V LITERATUŘE - Šárka Bubíková

LITERATURA V AMERICE, AMERIKA V LITERATUŘE - Šárka Bubíková

Vývoj pestré americké literární tradice. podtitul: Proměny amerického literárního kánonuedice: Tahyvazba: brožovanáformát: 20x14 cm, 192 stranrok vydání: 2007, vydání 1.   Anotace: Monografie Šárky Bubíkové představuje systematickou studii vývoje americké literární tradice od jejích nejednoznačných počátků až do konce dvacátého století. Zamýšlí se nad proměnami pohledu na to, jaká díla byla uznávána jako klasika hodná uchování a předání další generaci, jinými slovy jak se utvářel a přetvářel americký

koupit
JULIINY OTÁZKY A DALŠÍ ESEJE - Egon Bondy

JULIINY OTÁZKY A DALŠÍ ESEJE - Egon Bondy

Druhý svazek Bondyho filozofického díla. edice: Filosofické dílovazba: pevná s přebalemformát: A5, 414 stranrok vydání: 2007, vydání 2. opravené     Anotace: V sérii filosofických esejů napsaných v 70. a 80. letech Bondy pokračuje ve filosofické detektivce, kterou začala Útěcha z ontologie. Artificiální bytosti jako smysl existence lidstva; etický nihilismus konečné rychlosti světla; milost a spasení pro ateisty; prázdnota, která je plností všeho. Zdánlivě nesourodá a absurdní směs provokativních

koupit
SOCIÁLNÍ SITUACE A RELIGIOZITA UKRAJINSKÝCH MIGRANTŮ V ČR

SOCIÁLNÍ SITUACE A RELIGIOZITA UKRAJINSKÝCH MIGRANTŮ V ČR

Ukrajinští migranti žijí v České republice. vazba: brožovanáformát: 20x14 cm, 123 stranrok vydání: 2009, vydání 1.   Anotace: Kolektivní monografie se snaží představit ukrajinské migranty žijící v ČR v co nejširším záběru témat. Informace v knize pocházejí převážně z výzkumu, který uskutečnilo Centrum pro studium migrace Univerzity Karlovy. Komunita ukrajinských migrantů má z mnoha důvodů v ČR docela těžký život. Úryvek: ... Málokdo vyráží pracovat do cizí, neznámé krajiny, aniž by k tomu měl jasnou

koupit