VÝZNAMNÉ POSTAVY AMERICKÉ PSYCHOLOGIE

VÝZNAMNÉ POSTAVY AMERICKÉ PSYCHOLOGIE

Plejáda těch nejvíce významných osobností.

vazba: pevná bez přebaluformát: 21x15cm, 148 stranrok vydání: 2009, vydání 1.

Anotace: Kniha je určena všem, kteří chtějí nahlédnout do základů, na nichž se rozvíjejí různá odvětví moderní psychologie, nejužitečnější může být psychologům a psychiatrům ve výzkumu i v praxi a pracovníkům v behaviorálních oborech, studentům psychologie a jejich učitelům. Je však vhodná i pro čtenáře, kteří se o psychologii zajímají. Autorka, která žije a profesně působí 40 let v

koupit
Základy psychologie (M. Nakonečný)

Základy psychologie (M. Nakonečný)

V pořádku Systematický a obsáhlý úvod do studia psychologie na úrovni vysokoškolské učebnice. Pozornost je věnována kritickému zhodnocení různých pojetí psychologie. Kniha je zakončena přehledem reprezentativní bibliografie od roku 1996.

koupit
Plháková - Dějiny psychologie (A. Plháková)

Plháková - Dějiny psychologie (A. Plháková)

Nástin vývoje oboru psychologie v kontextu novodobé evropské filozofie, kdy pozornost je zaměřena na hlavní psychologické směry 19. a 20. století, a to včetně postmoderní psychologie.   Externí sklad - 030

koupit
Dějiny psychologie do konce 19. století

Dějiny psychologie do konce 19. století

Publikace přináší poměrně rozsáhlé pojednání o vývojové etapě utváření filosofických a empirických základů psychologie v dobách, kdy psychologie ještě nebyla samostatnou vědou. Kromě rozšiřujícího pohledu na známá témata kniha zpracovává i témata dosud neuvedená, protože autor soudí, že v dějinách psychologie by měl být zachycen i vliv mystiky a esoterních soustav, neboť i tyto obory přinášely určité pojetí lidského duševního života. Proto je zde zahrnuto i pojednání o starořecké magii, středověké mystic

 • Obchod: Triton
 • Cena: 479.00 Kč
koupit
Dějiny psychologie do konce 19. století

Dějiny psychologie do konce 19. století

Publikace přináší poměrně rozsáhlé pojednání o vývojové etapě utváření filosofických a empirických základů psychologie v dobách, kdy psychologie ještě nebyla samostatnou vědou. Kromě rozšiřujícího pohledu na známá témata kniha zpracovává i témata dosud neuvedená, protože autor soudí, že v dějinách psychologie by měl být zachycen i vliv mystiky a esoterních soustav, neboť i tyto obory přinášely určité pojetí lidského duševního života. Proto je zde zahrnuto i pojednání o starořecké magii, středověké mystic

 • Obchod: Triton
 • Cena: 479.00 Kč
koupit
Psychologický zrod dítěte

Psychologický zrod dítěte

Jde o významné dílo pracující se základním pojmem separace, které M. Mahlerová, na rozdíl od tehdejšího obvyklého pojetí akademické psychologie, nechápe jako pouhé fyzické oddělení dítěte od matky, ale jako dosažení intrapsychické oddělenosti od matky a prostřednictvím toho i od světa jako celku. Vyvíjí se skrze několik fází až ke stavu tzv. objektní stálosti kolem 3. roku, kdy je dítě už schopno po jistou dobu fungovat bez matky.Osoby, kterým se z nějakého důvodu nepodařilo dosáhnout tohoto stavu, mají v

 • Obchod: Triton
 • Cena: 279.00 Kč
koupit
Psychologický zrod dítěte

Psychologický zrod dítěte

Jde o významné dílo pracující se základním pojmem separace, které M. Mahlerová, na rozdíl od tehdejšího obvyklého pojetí akademické psychologie, nechápe jako pouhé fyzické oddělení dítěte od matky, ale jako dosažení intrapsychické oddělenosti od matky a prostřednictvím toho i od světa jako celku. Vyvíjí se skrze několik fází až ke stavu tzv. objektní stálosti kolem 3. roku, kdy je dítě už schopno po jistou dobu fungovat bez matky.Osoby, kterým se z nějakého důvodu nepodařilo dosáhnout tohoto stavu, mají v

 • Obchod: Triton
 • Cena: 279.00 Kč
koupit
Obecná psychologie

Obecná psychologie

Obecná psychologie zobecňuje vědecko-empirické poznatky základních psychologických věd, které podrobněji zkoumají základní činitele lidské psychiky, aspekty jejího vývoje, její biologické a sociokulturní determinanty a také historický vývoj pojetí předmětu psychologie, jejích konceptů, metodologie, teorie psychiky, systematizaci psychologických jevů a oborů a další teoretické otázky. Autor předkládá systematickou „psychologickou psychologii“, tj. určitou soustavu klíčových poznatků psychologie, která zkou

 • Obchod: Triton
 • Cena: 639.00 Kč
koupit
Dopamin

Dopamin

Proč v čase hojnosti, bohatství, svobody a technologického a medicínského pokroku nebývale postrádáme pocit štěstí a cítíme se naopak mizerně? Kniha americké profesorky psychiatrie je nejen sbírkou adiktologických kazuistik, ale také zamyšlením nad tajemstvím bolesti a potěšení, tedy nad fenomény, které působí v součinnosti, vzájemně se ovlivňují a vyvažují. Na příkladu americké společnosti autorka ukazuje dramatické selhání rovnováhy mezi bolestí a radostí v současné době a objasňuje, proč příliš mnoho z

 • Obchod: Triton
 • Cena: 343.00 Kč
koupit
Malé dějiny české a středoevropské psychologie / J.Hoskovec

Malé dějiny české a středoevropské psychologie / J.Hoskovec

Vznik a vývoj hlavních proudů psychologie a jejích aplikačních oblastí v českém, slovenském a širším středoevropském prostoru od počátků vědecké psychologie až do dnešních dní. Jednotlivé myšlenkové okruhy jsou reprezentovány postavami významných představitelů, vedle nichž jsou představeni žáci nebo oponenti.

koupit
BÝT STROMEM, KTERÝ ZPÍVÁ / BEING A TREE THAT SINGS – Bronislava Volková

BÝT STROMEM, KTERÝ ZPÍVÁ / BEING A TREE THAT SINGS – Bronislava Volková

Nová sbírka významné česko-americké básnířky.____________________________________________________________________________________________________ ilustrace: barevné koláže autorkyvazba: brožovaná formát: 20x14 cm, 142 stran rok vydání: 2016, vydání 1. zajímavost: česky a anglicky____________________________________________________________________________________________________ Anotace: Nová, v pořadí jedenáctá knížka metafyzicko-existenciální poezie česko-americké exilové básnířky, žijící v současné době

koupit
Psychologie malých dětí

Psychologie malých dětí

Lynne Murray je profesorkou psychologie a mezinárodně uznávanou výzkumnicí v oblasti vývoje malých dětí, která je známá svou výjimečnou erudicí týkající se důležitosti láskyplné rodičovské péče. Její kniha je cenným zdrojem informací o dlouhodobém výzkumu psychologie malých dětí pro odborníky i rodiče. Poukazuje na to, jak závažné jsou rané vztahy pro emoční, sociální a kognitivní vývoj. Úspěšně spojuje pozorovací metody při výzkumu vývoje dětí s psychoanalytickým pozorováním nemluvněte. Četné fotog

 • Obchod: Triton
 • Cena: 319.00 Kč
koupit
Psychologie malých dětí

Psychologie malých dětí

Lynne Murray je profesorkou psychologie a mezinárodně uznávanou výzkumnicí v oblasti vývoje malých dětí, která je známá svou výjimečnou erudicí týkající se důležitosti láskyplné rodičovské péče. Její kniha je cenným zdrojem informací o dlouhodobém výzkumu psychologie malých dětí pro odborníky i rodiče. Poukazuje na to, jak závažné jsou rané vztahy pro emoční, sociální a kognitivní vývoj. Úspěšně spojuje pozorovací metody při výzkumu vývoje dětí s psychoanalytickým pozorováním nemluvněte. Četné fotog

 • Obchod: Triton
 • Cena: 319.00 Kč
koupit
Psychologie / Pavel Říčan (4. vydání)

Psychologie / Pavel Říčan (4. vydání)

Moderně didakticky zpracovaná učebnice. Zkušený autor předkládá moderně didakticky zpracovanou učebnici, která vychází z osnov výuky společenských věd na gymnáziích. Publikace je doplněná množstvím zajímavých obrázků a schémat. Oproti zahraničním překladům učebnic psychologie zde nechybí základní informace o české psychologii, o pramenech ke studiu v češtině, o tom, kde se dá u nás psychologie studovat a kde psychologové u nás pracují.

koupit
Von der Seele des Hundes - O duši psa: Příroda, psychologie a chování psa - texty německy

Von der Seele des Hundes - O duši psa: Příroda, psychologie a chování psa - texty německy

Von der Seele des Hundes: Wesen, Psychologie und Verhaltensweisen des Hundes. (O duši psa: Příroda, psychologie a chování psa.) Aldington, Eric H. W.: Nakladatel: Weiden : Gollwitzer, 1998, 8. vyd. 380, váha cca 1kg.Nepoškozený stav. 

koupit
Etika pro evropské psychology

Etika pro evropské psychology

Autory knihy Etika pro evropské psychology jsou čtyři význační evropští psychologové, členové Evropské federace psychologických asociací (EFPA) a její etické komise. Stejně jako jejich kolegové si uvědomují, jak často je v praxi nutné řešit etická dilemata, a to bez ohledu na to, ve které části Evropy se nacházíme nebo na jakou oblast psychologie se zaměřujeme (uvedeny jsou příklady z výzkumu, forenzní psychologie, pedagogické či klinické psychologie). Součástí publikace je i Etický metakodex EFPA, jenž

 • Obchod: Triton
 • Cena: 199.00 Kč
koupit