PSYCHOLOGIE IMAGINATIVNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ S PŘÍKLADY APLIKACE

PSYCHOLOGIE IMAGINATIVNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ S PŘÍKLADY APLIKACE

Imaginace a racionalita spolu s pedagogikou.

vazba: pevná bez přebaluformát: A5, 367 stranrok vydání: 2000, vydání 1.
 

Anotace: Kniha podrobně mapuje celé téma imaginace, její teorie i pojetí a všímá si také širších konotací a dopadů. Nová koncepční hlediska k docenění významu imaginace doplněná inspirujícími příklady uplatňování imaginativních aktivit k optimalizaci pedagogické práce.
 

 
Úryvek: Obsah:
PŘEDMLUVAOBSAH
1. PSYCHOLOGIE IMAGINACEDoc.PhDr.Otto Čačka 1.1. Pojem a historické proměny pojetí

koupit
Metodika tělesné výchovy žáků mladšího školního věku

Metodika tělesné výchovy žáků mladšího školního věku

V. Stejskal a kol.aut. - 1962 Pojednává o zdravotních, vzdělávacích a výchovných úkolech tělesné výchovy, o otázkách metodické práce a organizačních formách. Obsahuje instruktivní příklady pro jednotlivé cvičební úkony v základní gymnastice a ve všech odvětvích sportovní přípravy, turistice a hrách.

koupit
Etika pro evropské psychology

Etika pro evropské psychology

Autory knihy Etika pro evropské psychology jsou čtyři význační evropští psychologové, členové Evropské federace psychologických asociací (EFPA) a její etické komise. Stejně jako jejich kolegové si uvědomují, jak často je v praxi nutné řešit etická dilemata, a to bez ohledu na to, ve které části Evropy se nacházíme nebo na jakou oblast psychologie se zaměřujeme (uvedeny jsou příklady z výzkumu, forenzní psychologie, pedagogické či klinické psychologie). Součástí publikace je i Etický metakodex EFPA, jenž

 • Obchod: Triton
 • Cena: 199.00 Kč
koupit
Etika pro evropské psychology

Etika pro evropské psychology

Autory knihy Etika pro evropské psychology jsou čtyři význační evropští psychologové, členové Evropské federace psychologických asociací (EFPA) a její etické komise. Stejně jako jejich kolegové si uvědomují, jak často je v praxi nutné řešit etická dilemata, a to bez ohledu na to, ve které části Evropy se nacházíme nebo na jakou oblast psychologie se zaměřujeme (uvedeny jsou příklady z výzkumu, forenzní psychologie, pedagogické či klinické psychologie). Součástí publikace je i Etický metakodex EFPA, jenž

 • Obchod: Triton
 • Cena: 199.00 Kč
koupit
Kapitoly z teorie a metodiky výchovy-S.Střelec

Kapitoly z teorie a metodiky výchovy-S.Střelec

Kniha je určena studentům učitelství. Jsou v ní poznatky z pedagogiky a psychologie.  edice pedagogické literatury , 1998  

koupit
Jak žít a nezbláznit se (L. Pekařová)

Jak žít a nezbláznit se (L. Pekařová)

Jako nová .     Soubor praktických rad. Psychologie dítěte od předškolního věku do dospělosti. Ukazuje v příkladech naši hloupost, nabubřelost, ješitnost a rodičovskou sobeckost. Je slabikářem výchovy.

koupit
Multikulturní výchova

Multikulturní výchova

Problémy soužití a spolupráce lidí z různých etnických, rasových a kulturních společenství jsou v dnešním světě vysoce závažné a mají dlouhodobý charakter. Proto se multikulturní výchova stala nedílnou součástí školního vzdělávání. Její realizace v praxi však stále není dostatečně zajištěna. Tato příručka si proto klade za cíl poskytnout poznatky, které tvoří základ multikulturní výchovy. Autor objasňuje teorii a praxi multikulturní výchovy na četných příkladech a výzkumech jak z českého prostředí, tak ze

 • Obchod: Triton
 • Cena: 175.00 Kč
koupit
Multikulturní výchova

Multikulturní výchova

Problémy soužití a spolupráce lidí z různých etnických, rasových a kulturních společenství jsou v dnešním světě vysoce závažné a mají dlouhodobý charakter. Proto se multikulturní výchova stala nedílnou součástí školního vzdělávání. Její realizace v praxi však stále není dostatečně zajištěna. Tato příručka si proto klade za cíl poskytnout poznatky, které tvoří základ multikulturní výchovy. Autor objasňuje teorii a praxi multikulturní výchovy na četných příkladech a výzkumech jak z českého prostředí, tak ze

 • Obchod: Triton
 • Cena: 175.00 Kč
koupit
Základy psychologie (M. Nakonečný)

Základy psychologie (M. Nakonečný)

V pořádku Systematický a obsáhlý úvod do studia psychologie na úrovni vysokoškolské učebnice. Pozornost je věnována kritickému zhodnocení různých pojetí psychologie. Kniha je zakončena přehledem reprezentativní bibliografie od roku 1996.

koupit
Plháková - Dějiny psychologie (A. Plháková)

Plháková - Dějiny psychologie (A. Plháková)

Nástin vývoje oboru psychologie v kontextu novodobé evropské filozofie, kdy pozornost je zaměřena na hlavní psychologické směry 19. a 20. století, a to včetně postmoderní psychologie.   Externí sklad - 030

koupit
Dějiny psychologie do konce 19. století

Dějiny psychologie do konce 19. století

Publikace přináší poměrně rozsáhlé pojednání o vývojové etapě utváření filosofických a empirických základů psychologie v dobách, kdy psychologie ještě nebyla samostatnou vědou. Kromě rozšiřujícího pohledu na známá témata kniha zpracovává i témata dosud neuvedená, protože autor soudí, že v dějinách psychologie by měl být zachycen i vliv mystiky a esoterních soustav, neboť i tyto obory přinášely určité pojetí lidského duševního života. Proto je zde zahrnuto i pojednání o starořecké magii, středověké mystic

 • Obchod: Triton
 • Cena: 479.00 Kč
koupit
Dějiny psychologie do konce 19. století

Dějiny psychologie do konce 19. století

Publikace přináší poměrně rozsáhlé pojednání o vývojové etapě utváření filosofických a empirických základů psychologie v dobách, kdy psychologie ještě nebyla samostatnou vědou. Kromě rozšiřujícího pohledu na známá témata kniha zpracovává i témata dosud neuvedená, protože autor soudí, že v dějinách psychologie by měl být zachycen i vliv mystiky a esoterních soustav, neboť i tyto obory přinášely určité pojetí lidského duševního života. Proto je zde zahrnuto i pojednání o starořecké magii, středověké mystic

 • Obchod: Triton
 • Cena: 479.00 Kč
koupit
Držte si své děti (Dr. Gabor Maté)

Držte si své děti (Dr. Gabor Maté)

Přelomová kniha, která od základu mění pohled na rodičovství. Především ale upozorňuje na jeden z nejnebezpečnějších (a zároveň na jeden z nejvíce ignorovaných) negativních trendů dnešní výchovy, kdy rodiče ztrácejí své děti na úkor jejich vrstevníků mnohem dříve, než by bylo pro zdravý vývoj dětí dobré a vlastně nutné. Kniha popisuje podstatu a význam mezilidské vazby či pouta, jakéhosi vrozeného magnetismu, který k sobě lidi přitahuje a který je naprostým základem rodičovství, výchovy, učení, vzdělávání

koupit
Obecná psychologie

Obecná psychologie

Obecná psychologie zobecňuje vědecko-empirické poznatky základních psychologických věd, které podrobněji zkoumají základní činitele lidské psychiky, aspekty jejího vývoje, její biologické a sociokulturní determinanty a také historický vývoj pojetí předmětu psychologie, jejích konceptů, metodologie, teorie psychiky, systematizaci psychologických jevů a oborů a další teoretické otázky. Autor předkládá systematickou „psychologickou psychologii“, tj. určitou soustavu klíčových poznatků psychologie, která zkou

 • Obchod: Triton
 • Cena: 639.00 Kč
koupit
Malé dějiny české a středoevropské psychologie / J.Hoskovec

Malé dějiny české a středoevropské psychologie / J.Hoskovec

Vznik a vývoj hlavních proudů psychologie a jejích aplikačních oblastí v českém, slovenském a širším středoevropském prostoru od počátků vědecké psychologie až do dnešních dní. Jednotlivé myšlenkové okruhy jsou reprezentovány postavami významných představitelů, vedle nichž jsou představeni žáci nebo oponenti.

koupit
Ilustrovaná příručka pre diagnostiku vybraných nákaz zvierat

Ilustrovaná příručka pre diagnostiku vybraných nákaz zvierat

vazba měkká, sešitová, pěkné 65 stran, ve slovenštině Chovatelská, veterinární a lovecká literatura, ilustrovaná příručka pro diagnostiku vybraných nákaz zvířat...

koupit