Odmaturuj! z biologie

Odmaturuj! z biologie

Poutavá učebnice určená k přípravě na maturitu (i k nové podobě maturity) a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Obsahuje celou středoškolskou látku biologie – obecná biologie, biologie jednotlivých skupin organismů: viry, prokaryotické organismy, jednobuněční, rostliny, houby, živočichové, dále biologie člověka, genetika a ekologie. Kniha je přehledně zpracována do 9 větších celků, které jsou dále členěny na menší kapitoly a podkapitoly. 

koupit
Biologie pro gymnázia, Jelínek Jan

Biologie pro gymnázia, Jelínek Jan

Souhrnné ucelené vydání středoškol. učebnic: Biologie prokaryot, vyšších a nižších rostlin, hub, Biologie živočichů, Biologie člověka a úvod do obecné biologie, až Vybrané kapitoly z obecné biologie", a Praktická cvičení z biologie. Praktická část umožňuje studentům ověřit si úroveň získaných znalostí i procvičení učiva. K porozumění textu přispívají názorné barevné ilustrace a černobíle perokresby. Obsahem učebnice odpovídá osnovám čtyřletého gymnázia a vyšším ročníkům víceletých gymnázií. Kniha je oblíb

koupit
Biologie pro gymnázia, Jelínek Jan

Biologie pro gymnázia, Jelínek Jan

Souhrnné ucelené vydání středoškol. učebnic: Biologie prokaryot, vyšších a nižších rostlin, hub, Biologie živočichů, Biologie člověka a úvod do obecné biologie, až Vybrané kapitoly z obecné biologie", a Praktická cvičení z biologie. Praktická část umožňuje studentům ověřit si úroveň získaných znalostí i procvičení učiva. K porozumění textu přispívají názorné barevné ilustrace a černobíle perokresby. Obsahem učebnice odpovídá osnovám čtyřletého gymnázia a vyšším ročníkům víceletých gymnázií. Kniha je oblíb

koupit
Biologie živočichů  pro gymnázia

Biologie živočichů pro gymnázia

Ucelenou řadu učebnic biologie tvoří soubor šesti publikací nazvaných podle tematických okruhů učiva daného platnými osnovami pro gymnázia. Učebnice mají schvalovací doložku MŠMT. Učebnice představuje přehled biologie živočichů a heterotrofních prvoků, vychází z jejich srovnávací a funkční anatomie, fyziologie, biologie, ekologie a etologie. Jsou nastíněny i aspekty fylogenetické.

koupit
Biologie živočichů  pro gymnázia

Biologie živočichů pro gymnázia

Ucelenou řadu učebnic biologie tvoří soubor šesti publikací nazvaných podle tematických okruhů učiva daného platnými osnovami pro gymnázia. Učebnice mají schvalovací doložku MŠMT. Učebnice představuje přehled biologie živočichů a heterotrofních prvoků, vychází z jejich srovnávací a funkční anatomie, fyziologie, biologie, ekologie a etologie. Jsou nastíněny i aspekty fylogenetické.

koupit
Biologie živočichů  pro gymnázia SLEVA 2

Biologie živočichů pro gymnázia SLEVA 2

Ucelenou řadu učebnic biologie tvoří soubor šesti publikací nazvaných podle tematických okruhů učiva daného platnými osnovami pro gymnázia. Učebnice mají schvalovací doložku MŠMT. Učebnice představuje přehled biologie živočichů a heterotrofních prvoků, vychází z jejich srovnávací a funkční anatomie, fyziologie, biologie, ekologie a etologie. Jsou nastíněny i aspekty fylogenetické.

koupit
Biologie pro střední školy 2 /J.Bumerl

Biologie pro střední školy 2 /J.Bumerl

Součást dvoudílného souboru učebnic biologie pro vybrané typy středních a vyšších odborných škol. Své uplatnění nalezne především na školách zemědělských, lesnických, rybářských a na školách zaměřených na ochranu a tvorbu životního prostředí.

koupit
Biologie I. v kostce pro SŠ Obecná biol., Mikrobiologie,Botanika...

Biologie I. v kostce pro SŠ Obecná biol., Mikrobiologie,Botanika...

Obecná biologie, mikrobiologie, botanika, mykologie, ekologie a genetika pro střední školy. I. díl učebního textu Biologie v kostce. Publikace je určena především studentům gymnázií připravujícím se k maturitě, ale mohou ji využít i studenti dalších středních škol, kteří se chystají k přijímacím zkouškám na vysoké školy. 

koupit
Biologie I. v kostce pro SŠ Obecná biol., Mikrobiologie,Botanika...

Biologie I. v kostce pro SŠ Obecná biol., Mikrobiologie,Botanika...

Obecná biologie, mikrobiologie, botanika, mykologie, ekologie a genetika pro střední školy. I. díl učebního textu Biologie v kostce. Publikace je určena především studentům gymnázií připravujícím se k maturitě, ale mohou ji využít i studenti dalších středních škol, kteří se chystají k přijímacím zkouškám na vysoké školy. 

koupit
Biologie I. v kostce pro SŠ Obecná biol., Mikrobiologie,Botanika...

Biologie I. v kostce pro SŠ Obecná biol., Mikrobiologie,Botanika...

Obecná biologie, mikrobiologie, botanika, mykologie, ekologie a genetika pro střední školy. I. díl učebního textu Biologie v kostce. Publikace je určena především studentům gymnázií připravujícím se k maturitě, ale mohou ji využít i studenti dalších středních škol, kteří se chystají k přijímacím zkouškám na vysoké školy. 

koupit
Biologie pro střední školy 2 /J.Bumerl SLEVA

Biologie pro střední školy 2 /J.Bumerl SLEVA

Součást dvoudílného souboru učebnic biologie pro vybrané typy středních a vyšších odborných škol. Své uplatnění nalezne především na školách zemědělských, lesnických, rybářských a na školách zaměřených na ochranu a tvorbu životního prostředí.

koupit
Biologie I. v kostce

Biologie I. v kostce

Učebnice shrnuje přehledně to podstatné, co student střední školy potřebuje nejen při přípravě k maturitě, ale během celého studia na střední škole. obecná biologie, mikrobiologie, botanika, mykologie, ekologie,genetika  

koupit
Přehled biologie

Přehled biologie

Scientia 1994, pevná bez vpisků, opravovaný okraj hřbetu.

koupit
Hoja Štefan - Biologie

Hoja Štefan - Biologie

Biologie - učebnice pro zdravotnické školy Vydavatel: Avicentrum, zdravotnické nakl. - Praha 1974 - 1. vydání Vazba: tvrdá, laminovaná Ilustrace:

koupit
Obecná biologie  V.Kubišta

Obecná biologie V.Kubišta

Ucelenou řadu učebnic biologie tvoří soubor šesti publikací nazvaných podle tematických okruhů učiva daného platnými osnovami pro gymnázia. Učebnice mají schvalovací doložku MŠMT. Jde o úvodní učební text pro středoškolskou biologii. Učivo je zde koncipováno s důrazem na vztahy a souvislosti. Text je rozdělen na tři tematické celky: Život a jeho poznávání, Prokaryotní organismy, Eukaryotní buňka.

koupit
Přehled biologie /Rozsypal S./ 1987

Přehled biologie /Rozsypal S./ 1987

Pozor! Nelze poslat jako doporučený dopis! Pouze jako balík do ruky nebo přes Zásilkovnu.

koupit