Obecná psychologie - učební text pro střední zdravotnické školy

Obecná psychologie - učební text pro střední zdravotnické školy

Ucelenou řadu učebnic biologie tvoří soubor šesti publikací nazvaných podle tematických okruhů učiva daného platnými osnovami pro gymnázia. Učebnice mají schvalovací doložku MŠMT. Jde o úvodní učební text pro středoškolskou biologii. Učivo je zde koncipováno s důrazem na vztahy a souvislosti. Text je rozdělen na tři tematické celky: Život a jeho poznávání, Prokaryotní organismy, Eukaryotní buňka.

koupit
Stomatologie

Stomatologie

vazba tvrdá, lamino, poškozená, kniha zachovalá 328 stran Učební text pro střední zdravotnické školy...

koupit
Pěgřím R., Valachovič A. - Somatologie

Pěgřím R., Valachovič A. - Somatologie

Učební text pro střední zdravotnické školy, obor zubních laborantů, lékárenských laborantů, očních optiků a asistentů hygienické služby.

koupit
Fyziológia človeka

Fyziológia človeka

vazba tvrdá, poloplátěná, pěkné 2. vydání, náklad 1 500, 297 stran ve slovenštině...učební text pro zdravotnické školy...

koupit
Základy politologie - Fibich, Jindřich

Základy politologie - Fibich, Jindřich

vazba měkká, sešitová, pěkné 2. vydání, 31 stran Učební text pro střední školy...

koupit
Základy teorie státu a práva

Základy teorie státu a práva

vazba měkká, sešitová, pěkné 2. vydání, 62 stran Učební text pro střední školy...

koupit
Základy filozofie - Jaroslava Schlegelová

Základy filozofie - Jaroslava Schlegelová

vazba měkká, sešitová, pěkné 2. vydání, 31 stran Učební text pro střední školy...

koupit
Obecná psychologie

Obecná psychologie

Obecná psychologie zobecňuje vědecko-empirické poznatky základních psychologických věd, které podrobněji zkoumají základní činitele lidské psychiky, aspekty jejího vývoje, její biologické a sociokulturní determinanty a také historický vývoj pojetí předmětu psychologie, jejích konceptů, metodologie, teorie psychiky, systematizaci psychologických jevů a oborů a další teoretické otázky. Autor předkládá systematickou „psychologickou psychologii“, tj. určitou soustavu klíčových poznatků psychologie, která zkou

  • Obchod: Triton
  • Cena: 639.00 Kč
koupit
Galanda Vladimír a kolektiv - Pediatrie

Galanda Vladimír a kolektiv - Pediatrie

vazba tvrdá, celoplátěná, pěkné vydání, náklad 15 000, 204 stran Učební text pro stř. zdravot. školy, obor zdravot. sester, dietních sester a porodních asistentek...

koupit
Chemie v kostce pro střední školy

Chemie v kostce pro střední školy

Shrnuje přehledně veškeré učivo chemie probírané na středních školách a je nejen výbornou učební pomůckou pro každého studenta SŠ, ale také přípraví k přijímacím zkouškám na vysokou školu. (pro střední školy)

koupit
Chemie v kostce pro střední školy

Chemie v kostce pro střední školy

Shrnuje přehledně veškeré učivo chemie probírané na středních školách a je nejen výbornou učební pomůckou pro každého studenta SŠ, ale také přípraví k přijímacím zkouškám na vysokou školu. (pro střední školy)

koupit
Chemie v kostce pro střední školy /NOVÁ/

Chemie v kostce pro střední školy /NOVÁ/

Shrnuje přehledně veškeré učivo chemie probírané na středních školách a je nejen výbornou učební pomůckou pro každého studenta SŠ, ale také přípraví k přijímacím zkouškám na vysokou školu. (pro střední školy)

koupit
Chemie v kostce pro střední školy SLEVA

Chemie v kostce pro střední školy SLEVA

Shrnuje přehledně veškeré učivo chemie probírané na středních školách a je nejen výbornou učební pomůckou pro každého studenta SŠ, ale také přípraví k přijímacím zkouškám na vysokou školu. (pro střední školy)

koupit
Chemie v kostce I. pro střední školy starší vydání

Chemie v kostce I. pro střední školy starší vydání

Shrnuje přehledně veškeré učivo chemie probírané na středních školách a je nejen výbornou učební pomůckou pro každého studenta SŠ, ale také přípraví k přijímacím zkouškám na vysokou školu. (pro střední školy)

koupit
Chemie v kostce I. pro střední školy starší vydání

Chemie v kostce I. pro střední školy starší vydání

Shrnuje přehledně veškeré učivo chemie probírané na středních školách a je nejen výbornou učební pomůckou pro každého studenta SŠ, ale také přípraví k přijímacím zkouškám na vysokou školu. (pro střední školy)

koupit
Chemie v kostce II. pro střední školy starší vydání

Chemie v kostce II. pro střední školy starší vydání

Shrnuje přehledně veškeré učivo chemie probírané na středních školách a je nejen výbornou učební pomůckou pro každého studenta SŠ, ale také přípraví k přijímacím zkouškám na vysokou školu. (pro střední školy)

koupit