O PROTEKTORÁTU V SOCIOKULTURNÍCH SOUVISLOSTECH

O PROTEKTORÁTU V SOCIOKULTURNÍCH SOUVISLOSTECH

Kultura v protektorátu z různých úhlů pohledu.

ilustrace: černobílé fotografievazba: brožovanáformát: 19x12 cm, 246 stranrok vydání: 2011, vydání 1.zajímavost: shrnutí jednotlivých kapitol anglicky
 

Anotace: Kolektivní monografie O protektorátu v sociokulturních souvislostech otevírá díky transdisciplinárnímu pojetí některé nové otázky, týkající se vztahu kultury a společnosti, jež vyvstaly v mimořádných podmínkách nacistické okupace. Jednotlivé studie se soustředí především na tři tematické okruhy:

koupit
Nacistická germanizační a osidlovací politika v Protektorátu Čechy a Morava

Nacistická germanizační a osidlovací politika v Protektorátu Čechy a Morava

Nacistická germanizační a osidlovací politika v Protektorátu Čechy a Morava Autor se zabývá pozemkovou a osídlovací politikou na území Protektorátu Čechy a Morava, na kterou nahlíží jako na nedílnou součást jednotné nacistické germanizační politiky, uplatňované v širším prostoru Německé říše. Přináší nový pohled na osídlovací politiku a mechanismy jejího fungování na vyšších i nižších stupních v rámci řízení osídlovacího procesu po strukturální a organizační linii, a přispívá tak k dokumentaci a objasněn

koupit
Politické vzpomínky /I/

Politické vzpomínky /I/

První díl pamětí českého národohospodáře a politika z let 1938-1948. Paměti L. K. Feierabenda (1891–1969), významného českého národohospodáře a politika tzv. Druhé republiky, prvních měsíců protektorátu a pak londýnské emigrace. Zásadní memoárové dílo doplňuje, co dosud nebylo o minulosti řečeno, a vrhá v mnohém zcela nové světlo na události třicátých a čtyřicátých let. První díl obsahuje oddíly: Ve vládách Druhé republiky, Ve vládě protektorátu, Z vlády doma do vlády v exilu. Přílohy, Jmenný rejstřík.

koupit
Úřady oberlandrátů a jejich představitelé (V systému okupační správy Protektorátu)

Úřady oberlandrátů a jejich představitelé (V systému okupační správy Protektorátu)

Úřady oberlandrátů v systému okupační správy Protektorátu Čechy a Morava a jejich představitelé Zdeňka Kokošková - Jaroslav Pažout - Monika Sedláková Publikace obsahuje studii o úřadech oberlandrátů, hlavní částí jsou podrobné biogramy jejich představitelů s odkazy na prameny, provázené mnohdy i jejich fotografiemi, dále publikace obsahuje edici nejdůležitějších dokumentů týkajících se těchto úřadů a kromě samozřejmého aparátu i bohatou obrazovou přílohu.

koupit
MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ A STÁT – Karel Sládek a kolektiv

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ A STÁT – Karel Sládek a kolektiv

Problém vztahu náboženství a státu v širších historických, právních a teologických souvislostech. vazba: pevná bez přebaluformát: 21,5x15 cm, 348 stranrok vydání: 2009, vydání 1.     Anotace: Předkládaná kolektivní monografie českých i zahraničních odborníků se pokouší uchopit problém vztahu náboženství a státu v širších historických, právních i teologických souvislostech a přitom ponechat otevřený prostor pro další reflexi. První kapitoly se věnují nárysu vztahu židovství, křesťanství a islámu ke státu

koupit
České národní povstání v květnu 1945 (2. světová válka)

České národní povstání v květnu 1945 (2. světová válka)

České národní povstání v květnu 1945 Václav Kural, Zdeněk Štěpánek Autoři popisují události z konce 2. světové války v českých zemích v dosud nebývalé syntetické podobě. Na rozdíl od většiny českých historiků a publicistů nesledují jen události, které se odehrály v Praze, ale věnují pozornost ozbrojenému povstání českého národa na celém území Protektorátu Čechy a Morava. Práce založená na rozsáhlé literatuře a archivním výzkumu ukazuje, jak spontánní, mnohdy lokální a vzájemně nekoordinované vystoupení

koupit
Synchronicita - Aleš Pitzmos

Synchronicita - Aleš Pitzmos

Temný samostatný román z období protektorátu, odehrávající se na hradě Lipnice nad Sázavou a v jeho okolí. První české vydání.  

koupit
Synchronicita (e-book)

Synchronicita (e-book)

Aleš Pitzmos Temný samostatný román z období protektorátu, odehrávající se na hradě Lipnice nad Sázavou a v jeho okolí. První české vydání.

koupit
Hen - Já Michel de Motaigne (J. Hen)

Hen - Já Michel de Motaigne (J. Hen)

Život a dílo francouzského renesančního myslitele v historických souvislostech.   Externí sklad - 097

koupit
Pravá ruka K. H. Franka (SS-Standartenführer Robert Gies v protektorátu)

Pravá ruka K. H. Franka (SS-Standartenführer Robert Gies v protektorátu)

Pravá ruka K. H. Franka SS-Standartenführer Robert Gies v protektorátu Je pravdou, že K. H. Frank byl v letech 1939–1945 faktickým pánem Protektorátu Čechy a Morava. Po celou tu dobu usiloval nikoli neúspěšně o to, aby Hitlerem mu zadaná politická linie – udržet na svěřeném území co největší klid a zajistit chod zbrojní výroby – byla striktně dodržována, a to jak tvrdými represivními opatřeními, tak politikou „cukru“. Frank by však nedokázal svou roli plnit, kdyby neměl k ruce a za zády vysokého důstojn

koupit
OSUD BYL MÝM PŘÍTELEM

OSUD BYL MÝM PŘÍTELEM

vazba měkká, zachovalé 1. vydání, náklad 100 000, 192 stran Tato kniha vznikla ze zápisků, které po autorově smrti připravil k vydání F. Fajtl. Popisuje atmosféru po okupaci, útěk z protektorátu, podmínky...

koupit
Výchova a vzdělávání židovských dětí... (holocaust)

Výchova a vzdělávání židovských dětí... (holocaust)

Výchova a vzdělávání židovských dětí v protektorátu a v ghettu Terezín Kasperová Dana Práce, jejímž tématem je problematika vzdělávání židovských dětí a mládeže v Protektorátu Čechy a Morava a později v ghettu Terezín, rekonstruuje postupné vylučování těchto dětí z německých i českých protektorátních škol a diskriminační opatření uplatňovaná vůči židovskému obyvatelstvu ve školství, které v létě 1942 vyústily, v rámci konečného řešení židovské otázky , v úplný zákaz vyučování. Stranou nezůstává ani por

koupit
Směšné lásky

Směšné lásky

Směšné lásky — sedm povídek, jejichž námětem je láska zasazená do komických souvislostí, anebo spíš to, co lidé v komických souvislostech pokládají za pokus o milostný vztah. Směšné lásky — sedm povídek, jejichž námětem je láska zasazená do komických souvislostí, anebo spíš to, co lidé v komických souvislostech pokládají za pokus o milostný vztah. Svazek obsahuje povídky Nikdo se nebude smát, Zlaté jablko věčné touhy, Falešný autostop, Symposion, Ať ustoupí staří mrtví mladým mrtvým, Doktor Havel po dvace

koupit
Volání o pomoc

Volání o pomoc

J. Weiss - 1947 Román líčí buržoazní prostředí v prvních letech protektorátu. Na postavách vyspívajícího chlapce a slabošského novináře zachycuje tehdejší třídění duchů, vývoj k činorodému vlastenectví na jedné straně a vývoj ke zradě na straně druhé.

koupit
Weiss - Volání o pomoc (J. Weiss)

Weiss - Volání o pomoc (J. Weiss)

Román líčí buržoazní prostředí v prvních letech protektorátu. Na postavách vyspívajícího chlapce a slabošského novináře zachycuje tehdejší třídění duchů, vývoj k činorodému vlastenectví na jedné straně a vývoj ke zradě na straně druhé.   Externí sklad - 050

koupit
VRAŽDA V ZASTOUPENÍ - Zábrana, Jan

VRAŽDA V ZASTOUPENÍ - Zábrana, Jan

vazba tvrdá s obálkou, ta je lehce poškozená, kniha v pořádku 1. vydání, náklad 70 000, 276 stran Třetí případ doktora Pivoňky se odehrává v období protektorátu. Detektivní kancelář Ostrozrak dostává německého správce a stává se tzv. informačním ústavem. Dr. Pivoňka je pověřen, aby vypátral vraha...

koupit