NIKOLAJ LOSSKIJ: OBHÁJCE MYSTICKÉ INTUICE – Karel Sládek

NIKOLAJ LOSSKIJ: OBHÁJCE MYSTICKÉ INTUICE – Karel Sládek

Působení významného ruského filosofa a mystika v Československu.

podtitul: Život a dílo Nikolaje Losského v prvorepublikovém i válečném (rozděleném) Československuvazba: pevná bez přebaluformát: 21,5x15 cm, 211 stranrok vydání: 2011, vydání 1.
 

Anotace: Ruský myslitel Nikolaj Losskij (1870-1965) se nesmazatelně vepsal do duchovního a intelektuálního života prvorepublikového Československa a v době válečného rozdělení republiky plodně působil též na Slovensku. Ještě před příchodem Losského do

koupit
Ekologická spiritualita a etika

Ekologická spiritualita a etika

EKOLOGICKÁ SPIRITUALITA A ETIKA Karel Sládek Etické otázky se v oblasti environmentálních věd zaměřují zejména na matematické modely, které upozorňují na „meze růstu“. Statistické odhady růstu počtu obyvatel, možnosti planety v produkci potravin, znečištění životního prostředí, klimatické změny, ztráta biodiverzity a úbytek pitné vody v těchto prognózách alarmují k revizi současných postojů, protože v blízké budoucnosti by mohlo dojít vlivem působení člověka k přetížení planety Země. Není účelem této kn

  • Obchod: Triton
  • Cena: 119.00 Kč
koupit
Ekologická spiritualita a etika

Ekologická spiritualita a etika

EKOLOGICKÁ SPIRITUALITA A ETIKA Karel Sládek Etické otázky se v oblasti environmentálních věd zaměřují zejména na matematické modely, které upozorňují na „meze růstu“. Statistické odhady růstu počtu obyvatel, možnosti planety v produkci potravin, znečištění životního prostředí, klimatické změny, ztráta biodiverzity a úbytek pitné vody v těchto prognózách alarmují k revizi současných postojů, protože v blízké budoucnosti by mohlo dojít vlivem působení člověka k přetížení planety Země. Není účelem této kn

  • Obchod: Triton
  • Cena: 119.00 Kč
koupit
Gardner - Jako obhájce: Perry Mason (E. S. Gardner)

Gardner - Jako obhájce: Perry Mason (E. S. Gardner)

Kniha obsahuje dva příběhy, Případ sametových drápků, a Případ zamilované tety. Obě detektivky vynikají dobře skloubenou, psychologicky věrohodnou zápletkou, dramatickými zvraty i závěrečným brilantním soubojem obhájce a prokurátora.   Externí sklad - 098

koupit
Mystické traktáty Frater Colda (latinsko-české vydání)

Mystické traktáty Frater Colda (latinsko-české vydání)

Mystické traktáty Bratr Kolda Sv. II: Dva mystické traktáty pražského dominikána Koldy – O statečném rytíři a O nebeských příbytcích – napsané pro Kun<->hutu, dceru Přemysla Otakara II., a zachované v jednom z nejkrásnějších iluminovaných rukopisů české provenience. Edici latinského textu s českým překladem připravila D. Martínková, předmluvu napsal P. Spunar.

koupit
Sládek - Hemingwayova Afrika (Č. Sládek)

Sládek - Hemingwayova Afrika (Č. Sládek)

Poutavě psaná knížka není pouze zajímavým vyprávěním o Hemingwayově životě v Africe, o jeho vztahu k africké přírodě a k domorodým obyvatelům, pro něž poskytl autorovi bohatý materiál spisovatelův syn Patrick, ale i výpovědí o dnešní Africe, procházející převratnými společenskými změnami.   Externí sklad - 012

koupit
ŘECKOKATOLICKÁ CÍRKEV V ČESKÝCH ZEMÍCH – Karel Sládek a kol.

ŘECKOKATOLICKÁ CÍRKEV V ČESKÝCH ZEMÍCH – Karel Sládek a kol.

Česko jako most mezi křesťanstvím Západu a Východu.___________________________________________________________________________________________________________ podtitul: Dějiny, identita, dialogvazba: pevná bez přebaluformát: 21,5x15 cm, 256 stranrok vydání: 2013, vydání 1.___________________________________________________________________________________________________________ Anotace: V souvislosti s migrací po pádu komunistického režimu vzrůstal v českých zemích počet řeckokatolických věřících

koupit
VČELA CHRUDIMSKÁ – Karel Sládek

VČELA CHRUDIMSKÁ – Karel Sládek

Chov včelstev podle Aloise Thumy a jeho srovnání se současností.____________________________________________________________________________________________________ podtitul: Sonda do dějin českého včelařství od doby Aloise Thumy (1838–1914) až k současnosti ilustrace: barevné a černobílé fotografie a ilustrace vazba: pevná bez přebalu formát: 21x14,5 cm, 128 stran rok vydání: 2015, vydání 1.____________________________________________________________________________________________________ Anotace:

koupit
EKOLOGIE A ZDRAVÍ VČEL  – Květoslav Čermák, Karel Sládek a kol.

EKOLOGIE A ZDRAVÍ VČEL – Květoslav Čermák, Karel Sládek a kol.

Jaký je současný stav zdraví včel a krajiny, ve které žijí?_____________________________________________ ilustrace: černobílé a barevné fotografie vazba: pevná bez přebalu formát: 21x14,8 cm, 152 stran rok vydání: 2021, vydání 1._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Anotace: Aktuálně není ve včelařství naléhavějšího tématu, než je zdraví včel. Téma výsostně praktické a bytostně

koupit
KRÁSA SPASÍ SVĚT – Karel Sládek a kol.

KRÁSA SPASÍ SVĚT – Karel Sládek a kol.

Propojení krásy a duchovního života skutečně spasí svět.____________________________________________________________________________________________________ vazba: pevná bez přebalu formát: 21,5x15 cm, 208 stran rok vydání: 2015, vydání 1.____________________________________________________________________________________________________ Anotace: Známý výrok z Dostojevského románu Idiot „Krása spasí svět“, který dal název této kolektivní monografii, otevřel otázku, na kterou se kolektiv autorů této knihy

koupit
SPIRITUALITA A PSYCHOSOMATIKA – Karel Sládek, Viliam Kopecký

SPIRITUALITA A PSYCHOSOMATIKA – Karel Sládek, Viliam Kopecký

Psychosomatika z pohledu křesťanské spirituality a psychoterapie. _________________________________________________________________________ vazba: brožovaná formát: 19,2x12,3 cm, 120 stran rok vydání: 2017, vydání 1._________________________________________________________________________ Anotace: Při psaní předkládané monografie si autoři – jeden spirituální teolog, druhý lékař – vytkli nelehký úkol, a sice představit fenomén psychosomatické terapie z pohledu křesťanské spirituality a psychoterapie.

koupit
SVĚTLO PO KAPSÁCH – Karel Miroslav

SVĚTLO PO KAPSÁCH – Karel Miroslav

Láskyplná a zvláštní jeskyňářská poezie. ilustrace: černobílé ilustrace Libuše Šuleřovávazba: pevná bez přebaluformát: 21x15 cm, 87 stranrok vydání: 2010, vydání 1.     Anotace: Celou autorovou knihou proplouvají hlavní dvě témata, láska, těžce zkoušená, ohrožovaná, unikající a podzemí, tajemné útroby jeskyní a mystické ticho temných prostor bez lidí.      

koupit
Dotek tvého ticha (Výběr ze španělské mystické poezie)

Dotek tvého ticha (Výběr ze španělské mystické poezie)

Dotek tvého ticha (Josef Hrdlička) Výběr ze španělské mystické poezie Výběr ze španělské mystické poezie Dotek tvého ticha přebásnil olomoucký biskup Josef Hrdlička. Zahrnuje třicet autorů šesti staletí (od patnáctého do dvacátého), například Terezii z Ávily, Jana od Kříže, Fray Luise de Leóna, Lope de Vegu, Miguela de Unamuna aj. V setkávání s Pánovými tajemstvími a v ­účasti na tom, co on prožívá, zaslechneme v tichu krásné tvořící Slovo.     Vazba: vázaná Počet stran: 104 Rok vydání: 2020 ISBN

koupit
Maria – Růže Mystická

Maria – Růže Mystická

Maria – Růže Mystická (sestavila Mgr. Jaroslava Krejčí) Malá brožurka kapesního formátu seznamuje se stručnou historií zjevení Panny Marie Růže Mystické v Montichiari a jejím poselstvím. Rovněž představuje vizionářku Pierinu Gilliovou (1911–1991). Závěr brožurky obsahuje různé modlitby k Růži Mystické.

koupit
Do hlubin rybářovy duše

Do hlubin rybářovy duše

Do hlubin rybářovy duše (Karel Sládek) Knížka Do hlubin rybářovy duše uvádí čtenáře do bohatého života nad i pod vodní hladinou. Vypráví o vodě, rybách, řekách, pramenech, potůčcích, rybnících, rybářích a o tom, co vodní svět a jeho pozorování přináší citlivému člověku. Drobným dílkem se uzavírá autorova pomyslná trilogie věnovaná tématům včelařství, myslivosti a rybářství.     Vazba: brožovaná Počet stran: 80 Rok vydání: 2018 ISBN: 978-80-7566-071-8

koupit
MYSTICKÁ TEOLOGIE VÝCHODOSLOVANSKÝCH KŘESŤANŮ – Karel Sládek

MYSTICKÁ TEOLOGIE VÝCHODOSLOVANSKÝCH KŘESŤANŮ – Karel Sládek

Studie o východoslovanské spiritualitě. vazba: pevná bez přebaluformát: 22x15 cm, 232 stranrok vydání: 2010, vydání 1. Anotace: Studium východoslovanské křesťanské spirituality a mystiky má v českém akademickém i duchovním světě již svoji dlouholetou tradici. Monografie Karla Sládka chce vložit nový kamínek do této mozaiky studia východoslovanského křesťanství. V první kapitole přináší stručný historický exkurz do novodobých dějin byzantského Commonwealthu a nastiňuje problémy migrantů z Východu v

koupit