ŘECKOKATOLICKÁ CÍRKEV V ČESKÝCH ZEMÍCH – Karel Sládek a kol.

ŘECKOKATOLICKÁ CÍRKEV V ČESKÝCH ZEMÍCH – Karel Sládek a kol.

Česko jako most mezi křesťanstvím Západu a Východu.___________________________________________________________________________________________________________
podtitul: Dějiny, identita, dialogvazba: pevná bez přebaluformát: 21,5x15 cm, 256 stranrok vydání: 2013, vydání 1.___________________________________________________________________________________________________________
Anotace: V souvislosti s migrací po pádu komunistického režimu vzrůstal v českých zemích počet řeckokatolických věřících

koupit
CÍRKEV JAKO MENŠINA – kolektiv

CÍRKEV JAKO MENŠINA – kolektiv

Český a nizozemský pohled na postavení evangelických církví v jejich zemi.     edice: Rozpravy/Samenspraakvazba: sešitformát: 21x15 cm, 64 stranrok vydání: 1996, vydání 1. Anotace: Tři čeští a tři nizozemští autoři předkládají pohled na postavení reformovaných a evangelických církví v českých a nízkých zemích v minulosti, současnosti a budoucnosti. Zajímavý pohled a srovnání situace ve dvou evropských zemích.    

koupit
Ekologická spiritualita a etika

Ekologická spiritualita a etika

EKOLOGICKÁ SPIRITUALITA A ETIKA Karel Sládek Etické otázky se v oblasti environmentálních věd zaměřují zejména na matematické modely, které upozorňují na „meze růstu“. Statistické odhady růstu počtu obyvatel, možnosti planety v produkci potravin, znečištění životního prostředí, klimatické změny, ztráta biodiverzity a úbytek pitné vody v těchto prognózách alarmují k revizi současných postojů, protože v blízké budoucnosti by mohlo dojít vlivem působení člověka k přetížení planety Země. Není účelem této kn

  • Obchod: Triton
  • Cena: 119.00 Kč
koupit
Ekologická spiritualita a etika

Ekologická spiritualita a etika

EKOLOGICKÁ SPIRITUALITA A ETIKA Karel Sládek Etické otázky se v oblasti environmentálních věd zaměřují zejména na matematické modely, které upozorňují na „meze růstu“. Statistické odhady růstu počtu obyvatel, možnosti planety v produkci potravin, znečištění životního prostředí, klimatické změny, ztráta biodiverzity a úbytek pitné vody v těchto prognózách alarmují k revizi současných postojů, protože v blízké budoucnosti by mohlo dojít vlivem působení člověka k přetížení planety Země. Není účelem této kn

  • Obchod: Triton
  • Cena: 119.00 Kč
koupit
VÍRA, KULTURA A SPOLEČNOST - Miloš Havelka a kolektiv

VÍRA, KULTURA A SPOLEČNOST - Miloš Havelka a kolektiv

Monografie v jednotlivých studiích mapuje náboženský život v českých zemích.__________________________________________________________________________________________________________________________ podtitul: Náboženské kultury v českých zemích 19. a 20. stoletíilustrace: barevné fotografievazba: pevná bez přebaluformát: 24x17 cm, 524 stranrok vydání: 2012, vydání 1.__________________________________________________________________________________________________________________________ Anotace:

koupit
Historie dominikánů v českých zemích

Historie dominikánů v českých zemích

Historie dominikánů v českých zemích (Tomáš Černušák, Augustin Prokop, Damián Němec) Sborník k 700. výročí založení České dominikánské provincie zachycuje dějiny řádu v Čechách od jeho vzniku až po současnost.

koupit
Utváření humanistické učenecké  komunity v českých zemích (Paupertate styloque connecti)

Utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích (Paupertate styloque connecti)

Utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích - Paupertate styloque connecti Storchová Lucie Původní důkladná monografie, v níž autorka analyzuje tvorbu českých latinsky píšících humanistů jako formalizovaný diskursivní modus. Dále analyzuje humanistické literární pole v českých zemích a textové utváření učenecké komunity. Práce tak přináší razantní odklon od všech dosavadních interpretací raně novověkého humanismu v české vědě (jež zároveň také analyzuje na pozadí jejich metanarativních před

koupit
KAPITOLY Z DĚJIN POLITICKÉ FILOSOFIE V ČESKÝCH ZEMÍCH 17. STOLETÍ – K. Šolcová

KAPITOLY Z DĚJIN POLITICKÉ FILOSOFIE V ČESKÝCH ZEMÍCH 17. STOLETÍ – K. Šolcová

Analýza některých příspěvků k politické filosofii vzniklých na protestantské a katolické straně v českých zemích v 17. století.___________________________________________________________________________________________________ vazba: brožovaná formát: 20,5x14 cm, 256 stran rok vydání: 2020, vydání 1.________________________________________________________________________________________________________________________ Anotace: Kniha přináší analýzu některých příspěvků k politické filosofii vzniklých na

koupit
Ve znamení smrtihlava - Nacistický protipartyzánský aparát (Oldřich Sládek)

Ve znamení smrtihlava - Nacistický protipartyzánský aparát (Oldřich Sládek)

Při zpracování knihy „Zločinná role gestapa“ narazil autor na řadu zločinů napáchaných speciálními protipartyzánskými oddíly a na zlomky materiálu dokumentujícího jejich činnost. Tato dosud systematicky neprobádaná problematika jej zaujala natolik, že se jí po několik let věnoval. Pátrání po dochovaných archivá­liích v nejrůznějších archivech a jejich kritické studium vedly nakonec k tomu, že je možno čtenářům předložit autorovu souhrnnou publikaci o protipartyzánských nacistických silách a jejich působen

koupit
Ve znamení smrtihlava - Nacistický protipartyzánský aparát - lehce poškozena (Oldřich Sládek)

Ve znamení smrtihlava - Nacistický protipartyzánský aparát - lehce poškozena (Oldřich Sládek)

Při zpracování knihy „Zločinná role gestapa“ narazil autor na řadu zločinů napáchaných speciálními protipartyzánskými oddíly a na zlomky materiálu dokumentujícího jejich činnost. Tato dosud systematicky neprobádaná problematika jej zaujala natolik, že se jí po několik let věnoval. Pátrání po dochovaných archivá­liích v nejrůznějších archivech a jejich kritické studium vedly nakonec k tomu, že je možno čtenářům předložit autorovu souhrnnou publikaci o protipartyzánských nacistických silách a jejich působen

koupit
Dějiny židů v českých zemích: od Hilsnera po Slánského

Dějiny židů v českých zemích: od Hilsnera po Slánského

Martin Wein: Dějiny židů v českých zemích: od Hilsnera po Slánského, 2021, 272 stran, původní brož. Autor je historik zaměřující se na židovské dějiny a citlivě zpracovává vývoj interetnických vztahů v českých zemích a Československu na konci 19. a v 1. pol. 20. století. Cílem je zasadit dějiny židovských komunit na tomto území do obecnějšího rámce, a proto je práce platná i v širším a globálnějším kontextu nejen česko (slovenských) dějin. Výchozím bodem je porovnání prací tří teoretiků nacionalismu

koupit
Ženské deníky

Ženské deníky

Osobní deníky patří mezi prameny soukromé povahy, teprve v poslední době docenili historikové jejich význam. Ženskými deníky se v českých zemích zatím nikdo nezabýval, dlouho se zdálo, že se jich dochoval jen zlomek. Až na výjimky souvisí vznik ženských autobiografických textů deníkového či memoárového typu s osvícenstvím; na rozdíl od historicky starších deníků mužských se objevují právě tehdy, a stejně jako ony nejdřív v šlechtickém prostředí. V průběhu dlouhého 19. století jich v českých zemích přibývá

  • Obchod: Triton
  • Cena: 263.00 Kč
koupit
Ženské deníky

Ženské deníky

Osobní deníky patří mezi prameny soukromé povahy, teprve v poslední době docenili historikové jejich význam. Ženskými deníky se v českých zemích zatím nikdo nezabýval, dlouho se zdálo, že se jich dochoval jen zlomek. Až na výjimky souvisí vznik ženských autobiografických textů deníkového či memoárového typu s osvícenstvím; na rozdíl od historicky starších deníků mužských se objevují právě tehdy, a stejně jako ony nejdřív v šlechtickém prostředí. V průběhu dlouhého 19. století jich v českých zemích přibývá

  • Obchod: Triton
  • Cena: 263.00 Kč
koupit
MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ A STÁT – Karel Sládek a kolektiv

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ A STÁT – Karel Sládek a kolektiv

Problém vztahu náboženství a státu v širších historických, právních a teologických souvislostech. vazba: pevná bez přebaluformát: 21,5x15 cm, 348 stranrok vydání: 2009, vydání 1.     Anotace: Předkládaná kolektivní monografie českých i zahraničních odborníků se pokouší uchopit problém vztahu náboženství a státu v širších historických, právních i teologických souvislostech a přitom ponechat otevřený prostor pro další reflexi. První kapitoly se věnují nárysu vztahu židovství, křesťanství a islámu ke státu

koupit
POLITICKÁ KOMUNIKACE ARISTOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI ČESKÝCH ZEMÍ NA POČÁTKU NOVOVĚKU

POLITICKÁ KOMUNIKACE ARISTOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI ČESKÝCH ZEMÍ NA POČÁTKU NOVOVĚKU

Stavovství jako klíčová etepa českých dějin. edice: Monographia historica VI.ilustrace: černobílé reprodukcevazba: pevná bez přebaluformát: 21x15 cm, 392 stranrok vydání: 2005, vydání 1. Anotace: Odborná studie zkoumá otázky stavovství v českých zemích zejména v pohusitském období a soupeření stavovské a monarchistické ideje o dominantní místo v českém státě.  

koupit
Šolle Zdeněk - Dělnické hnutí v Českých zemích za imperialistické světové války

Šolle Zdeněk - Dělnické hnutí v Českých zemích za imperialistické světové války

Historické pojednání líčí dělnické hnutí v českých zemích v letech 1917-1918 a ukazuje, že čs. státní samostatnost byla vydobyta lidem, především socialistickým dělnictvem pod přímým vlivem Velké říjnové socialistické revoluce. Úvodem je podán stručný přehled předchozího vývoje, z něhož jasně vyniká rakušácké zaměření české buržoasie v době před první světovou válkou i za ní. Téměř polovinu knihy zabírají přílohy, v nichž jsou otištěna různá úřední hlášení a texty projevů, v obrazových přílohách pak jsou

koupit