FILOSOFIE SVOBODNÉHO DUCHA 1, 2 - Nikolaj Berďajev

FILOSOFIE SVOBODNÉHO DUCHA 1, 2 - Nikolaj Berďajev

Nový hlubší pohled na křesťanskou tradici.

podtitul: Apologie a problematika křesťanstvínázev originálu: Filosofija svobodnogo duchapřeklad: Z ruštiny přeložil Jan Kranátvazba: brožovanáformát: 17x12cm, 488 stranrok vydání: 2009, vydání 1.zajímavost: kniha má dva svazky

Anotace: Filosofie svobodného ducha je prvním větším systematickým dílem N. A. Berďajeva v emigraci shrnujícím všechna základní témata jeho dosavadního myšlení, jež pokrývají oblast metafyziky, filosofie dějin a náboženství. Kriticky se

koupit
FILOSOFIE LIDSKÉHO, PŘÍLIŠ LIDSKÉHO - kolektiv

FILOSOFIE LIDSKÉHO, PŘÍLIŠ LIDSKÉHO - kolektiv

Reflexe Nietzschových aforismů shrnutých ve sbírce Lidské, příliš lidské. edice: Studieilustrace: černobílé fotografievazba: brožovanáformát: 20x14 cm, 234 stranrok vydání: 2011, vydání 1.   Anotace: Cílem publikace je reflexe aforismů shrnutých ve sbírce Lidské, příliš lidské a jejich postavení v rámci Nietzschova životního díla. Tématy hlavních částí jsou Nietzschova nová vědecká filosofie, radikální odklon od metafyziky umění a figury poutníka a svobodného ducha. Lidské, příliš lidské si uchovává

koupit
Der theologe Karl Barth - v německém jazyce

Der theologe Karl Barth - v německém jazyce

J. Fangmeier - 1969 Theolog Karel Barth - svědectví svobodného boha a svobodného člověka.

koupit
Příspěvky k filosofii

Příspěvky k filosofii

Při každé opravdové filosofické tematizaci se zároveň naskýtá otázka, proč a k čemu filosofie? Filosofie není žádnou licencí ani zárukou jistoty nebo blaženosti. Není profétismem, není to zaslepená přesvědčenost víry ani vulgární fanatismus vědy. Filosofie je mnohem spíše příčetným a střízlivým usilováním o svobodu, dbalou bdělostí nad tím nepatrným, co nikdy není pouze zdánlivé. Filosofie musí být jako řemeslo, do kterého se svým žitím zacvičujeme, proměňujíce tím jak sebe samé, tak i ono řemeslo. Bez té

koupit
ALTERNATIVY (DĚJIN) FILOSOFIE – Zdeněk Kratochvíl

ALTERNATIVY (DĚJIN) FILOSOFIE – Zdeněk Kratochvíl

Záměrně značně provokativní dějiny filosofie._______________________________________ edice: Amfibios vazba: brožovaná formát: 20x13,5 cm, 448 stran rok vydání: 2020, vydání 1.________________________________________________________________________________________________________________________ Anotace: Kniha ukazuje různé koncepty dějin filosofie jako alternativy určení filosofie, je záměrně provokativní až subverzní, ne však alternativní po způsobu záhadologů a podobných „alternativců“. Autor nemiluje

koupit
Dějiny filosofie V. (Od Hobbese k Humovi)

Dějiny filosofie V. (Od Hobbese k Humovi)

Dějiny filosofie V. (Frederick Copleston) Od Hobbese k Humovi Pátý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Hobbese k Humovi se zabývá britskými empirickými systémy filosofie v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu.     Vazba: vázaná Počet s

koupit
Úvod do filosofie (od Oswalda Külpea )

Úvod do filosofie (od Oswalda Külpea )

Josef Pelcl 1900, v knize 2 malé vpisky, jinak pevná.

koupit
Dějiny filosofie IV. (Od Descarta k Leibnizovi)

Dějiny filosofie IV. (Od Descarta k Leibnizovi)

Dějiny filosofie IV. (Frederick Copleston) Od Descarta k Leibnizovi Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu.    

koupit
Dějiny filosofie VI. (Od Wolffa ke Kantovi)

Dějiny filosofie VI. (Od Wolffa ke Kantovi)

Dějiny filosofie VI. (Frederick Copleston) Od Wolffa ke Kantovi Šestý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Wolffa ke Kantovi se zabývá francouzským a německým osvícenstvím, vznikem filosofie dějin a Kantovým systémem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu.    

koupit
Dějiny filosofie VII. (Od Fichteho k Nietzschemu)

Dějiny filosofie VII. (Od Fichteho k Nietzschemu)

Dějiny filosofie VII. (Frederick Copleston) Od Fichteho k Nietzschemu Sedmý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Fredericka Coplestona s podtitulem Od Fichteho k Nietzschemu se zabývá německou filosofií devatenáctého století.     Vazba: vázaná Počet stran: 616 Rok vydání: 2023 ISBN: 978‑80‑7412‑453‑2

koupit
Tři filosofie života

Tři filosofie života

Tři filosofie života (Peter Kreeft) Tři mudroslovné knihy Písma představují podle Petera Kreefta tři jediné možné filosofie života: Kazatelova „marnost“ představuje peklo. Jobovo utrpení představuje očistec. A láska Písně písní představuje nebe. Všechny tyto tři stavy začínají teď a tady na zemi.

koupit
Dějiny filosofie II. (Od Augustina ke Scotovi)

Dějiny filosofie II. (Od Augustina ke Scotovi)

Dějiny filosofie II. (Frederick Copleston) Od Augustina ke Scotovi Druhý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona zahrnuje dobu od Augustina k Dunsi Scotovi. Jde tudíž o dobu od vrcholné patristiky až k vrcholnému středověku. Uznávaná autorita v oboru dějin filosofie, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.) se ve vědeckém světě skvěle osvědčil. Jeho text vždy zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýz

koupit
NIKOLAJ LOSSKIJ: OBHÁJCE MYSTICKÉ INTUICE – Karel Sládek

NIKOLAJ LOSSKIJ: OBHÁJCE MYSTICKÉ INTUICE – Karel Sládek

Působení významného ruského filosofa a mystika v Československu. podtitul: Život a dílo Nikolaje Losského v prvorepublikovém i válečném (rozděleném) Československuvazba: pevná bez přebaluformát: 21,5x15 cm, 211 stranrok vydání: 2011, vydání 1.   Anotace: Ruský myslitel Nikolaj Losskij (1870-1965) se nesmazatelně vepsal do duchovního a intelektuálního života prvorepublikového Československa a v době válečného rozdělení republiky plodně působil též na Slovensku. Ještě před příchodem Losského do

koupit
Fichtovy pragmatické dějiny lidského ducha

Fichtovy pragmatické dějiny lidského ducha

Kniha se věnuje jednomu z předních filosofů německého idealismu J. G. Fichtovi (1762-1814), zejména jeho stěžejnímu spisu Základ všeho vědosloví a na něj navazujícímu Nárysu vědosloví vlastního. Hlavním úkolem tohoto prvního a historicky nejvlivnějšího podání vědosloví bylo ukázat, jakým způsobem vzniká naše běžné a každodenní porozumění světu i nám samým. Takovýto výklad mají podat tzv. „pragmatické dějiny lidského ducha“, v nichž se Fichte snaží zrekonstruovat transcendentální - nikoli ovšem fakticky ča

koupit
Novéna očekávejme příchod Ducha Svatého (Text ctihodné Vojtěchy Hasmandové)

Novéna očekávejme příchod Ducha Svatého (Text ctihodné Vojtěchy Hasmandové)

Novéna očekávejme příchod Ducha Svatého Text ctihodné Vojtěchy Hasmandové "Očekávejme příchod Ducha Svatého po devět dní s Marií při nejsvětější oběti. Vždyť z Eucharistie proudí na nás síla Ducha. Napojujme se denně na nevyčerpatelný zdroj bohatství a darů mše svaté, aby den seslání Ducha Svatého byl pro nás dnem pravých Letnic, dnem nejhlubší obnovy našeho života. Potom, sjednoceni láskou, ve světle Ducha Svatého splníme své poslání a očekávání nebe i země."     Vazba: brožovaná Poč

koupit
Dějiny filosofie - 2. vydání

Dějiny filosofie - 2. vydání

Dějiny filosofie jasně a stručně ve svém druhém, výrazně rozšířeném vydání přinášejí oproti prvnímu vydání v r. 2008 znatelně obsahově obohacené kapitoly týkající se indické, antické a křesťanské filosofie. Mnoho podrobných informací je věnováno filosofickým koncepcím s ohledem na jejich spirituální kontext a záměr. Tento zasvěcený, ale nikoli přehnaně komplikovaný průvodce dějinami myšlení s charakteristikami a mnohdy zajímavými osudy významných osobností je doplněn rozsáhlými citáty i z méně známých tex

  • Obchod: Triton
  • Cena: 399.00 Kč
koupit