Dějiny pravěku a starověku  4.vydání SLEVA 2

Dějiny pravěku a starověku 4.vydání SLEVA 2

Učebnice probírá období od paleolitu do zániku západořímské říše v roce 476. Zatímco nejstarší dějiny člověka jsou vykládány chronologicky, výklad prvních civilizací a středověkých států jsou pojaty spíše teritoriálně. Každá kapitola je doplněna otázkami k opakování i k zamyšlení, zopakováním základních dat a nabídkou literatury k četbě.

koupit
Dějiny pravěku a starověku  4.vydání SLEVA

Dějiny pravěku a starověku 4.vydání SLEVA

Učebnice probírá období od paleolitu do zániku západořímské říše v roce 476. Zatímco nejstarší dějiny člověka jsou vykládány chronologicky, výklad prvních civilizací a středověkých států jsou pojaty spíše teritoriálně. Každá kapitola je doplněna otázkami k opakování i k zamyšlení, zopakováním základních dat a nabídkou literatury k četbě.

koupit
Dějiny pravěku a starověku  4.vydání

Dějiny pravěku a starověku 4.vydání

Učebnice probírá období od paleolitu do zániku západořímské říše v roce 476. Zatímco nejstarší dějiny člověka jsou vykládány chronologicky, výklad prvních civilizací a středověkých států jsou pojaty spíše teritoriálně. Každá kapitola je doplněna otázkami k opakování i k zamyšlení, zopakováním základních dat a nabídkou literatury k četbě.

koupit
Dějiny pravěku a starověku  2.vydání

Dějiny pravěku a starověku 2.vydání

Učebnice probírá období od paleolitu do zániku západořímské říše v roce 476. Zatímco nejstarší dějiny člověka jsou vykládány chronologicky, výklad prvních civilizací a středověkých států jsou pojaty spíše teritoriálně. Každá kapitola je doplněna otázkami k opakování i k zamyšlení, zopakováním základních dat a nabídkou literatury k četbě.

koupit
Dějiny pravěku a starověku  4.vydání

Dějiny pravěku a starověku 4.vydání

Učebnice probírá období od paleolitu do zániku západořímské říše v roce 476. Zatímco nejstarší dějiny člověka jsou vykládány chronologicky, výklad prvních civilizací a středověkých států jsou pojaty spíše teritoriálně. Každá kapitola je doplněna otázkami k opakování i k zamyšlení, zopakováním základních dat a nabídkou literatury k četbě.

koupit
Dějiny pravěku a starověku  3.vydání

Dějiny pravěku a starověku 3.vydání

Učebnice probírá období od paleolitu do zániku západořímské říše v roce 476. Zatímco nejstarší dějiny člověka jsou vykládány chronologicky, výklad prvních civilizací a středověkých států jsou pojaty spíše teritoriálně. Každá kapitola je doplněna otázkami k opakování i k zamyšlení, zopakováním základních dat a nabídkou literatury k četbě.

koupit
Opakování dějin pravěku a starověku - řešení (učebnice dějepisu)

Opakování dějin pravěku a starověku - řešení (učebnice dějepisu)

Opakování dějin pravěku a starověku - řešení PaedDr. Helena Mandelová Kniha s řešením všech příkladů k cvičebnici Opakování dějin pravěku a starověku - Zadání. V záložce Ke stažení najdete ukázku z  knihy.

koupit
Světové dějiny I, II (Dějiny lidských civilizací od pravěku do poloviny 17. století)

Světové dějiny I, II (Dějiny lidských civilizací od pravěku do poloviny 17. století)

Fortuna 1992, 1993, I. Dějiny lidských civilizací od pravěku do poloviny 17. století, II. Dějiny lidských civilizací od poloviny 17. století po současnost.

koupit
Studium sociálních a duchovních struktur pravěku (pravěk, společnost)

Studium sociálních a duchovních struktur pravěku (pravěk, společnost)

Studium sociálních a duchovních struktur pravěku Kazdová Eliška, Podborský Vladimír Sborník 15 příspěvků z vědecké konference, pořádané Ústavem archeologie a muzeologie FF MU v roce 2004, metodicky zaměřené k řešení problémů sociálních a duchovních struktur pravěku a rané doby dějinné. Vedle statí, vycházejících z dlouhodobého terénního výzkumu neolitické osady s rondelem u Těšetic-Kyjovic na Znojemsku, jsou ve sborníku otištěny teoretické příspěvkyk řešené problematice doby bronzové, halštatské a staro

koupit
Sic est! (reálie antického světa - v němčině)

Sic est! (reálie antického světa - v němčině)

Sic est! učebnice latinských reálií pro německá gymnázia. Krátké latinské texty, dlouhá a velmi zajímavá německá vysvětlení, komentáře, zabrousíte do filozofie, kultury, historie a dalších oblastí života v antickém Římě

koupit
Tři kameny jsou zeď (úvod do archeologie a příběhů starověkých obydlí)

Tři kameny jsou zeď (úvod do archeologie a příběhů starověkých obydlí)

Tři kameny jsou zeď Eric H. Cline Kromě příběhů Schliemanova odkrývání Troje nebo objevení Tutanchamonovy hrobky v Egyptě nabízí kniha přehled hlavních archeologických objevů posledních desetiletí. 

koupit
MATĚJÍČEK, Antonín, Dějiny umění, 1942

MATĚJÍČEK, Antonín, Dějiny umění, 1942

Přehled dějin umění od pravěku a starověku po světové umění 19. století. Kapitoly: Umění pravěku, Umění starého věku-Umění starověkého orientu, Umění řecké, Umění etruské, Umění římské, Umění křesťanské antiky. Umění středního věku-Umění byzantské, Západoevropské umění časného středověku, Umění románské, Umění gotické, Umění pozdně byzantské. Umění nové doby-Pozdně gotické umění v západní a střední Evropě, Umění renesanční, Umění barokní, Středověké umění východních a jižních Slovanů, Umění 19. stole

koupit
Sídliště mamutího lidu u Milovic pod Pálavou (pravěk, archeologie, mamut)

Sídliště mamutího lidu u Milovic pod Pálavou (pravěk, archeologie, mamut)

Sídliště mamutího lidu u Milovic pod Pálavou Martin Oliva a kol. Obsah monografie je ke stažení v záložce ke stažení. Publikace je doplněna fotografiemi.

koupit
Germáni: Tajemné národy ze severu (Ernst Künzl)

Germáni: Tajemné národy ze severu (Ernst Künzl)

Germáni: Tajemné národy ze severu Erns Künzl Fascinující dějiny protivníků i dědiců římské říše Germáni byli jediní protivníci římského impéria, kteří dokázali odolávat jeho nesmírné vojenské síle. Vítězství Germánů nad Varovými legiemi v roce 9 znamenalo počátek pádu světové římské říše. A konečně římské dědictví ve střední Evropě nakonec převzali Germáni. Tato publikace nabízí fundované informace o dějinách, kultuře a životě tohoto fascinujícího národa na rozhraní antiky a středověku a vytváří tak zák

koupit
DĚJINY ÚJEZDA U TIŠNOVA – Tomáš Šimek

DĚJINY ÚJEZDA U TIŠNOVA – Tomáš Šimek

Mimořádně podrobné a velkoryse pojaté dějiny obce Újezd u Tišnova. ilustrace: černobílé a barevné fotografievazba: pevná bez přebaluformát: 25x18 cm, 526 stranrok vydání: 2011, vydání 1.________________________________________________________________________________________________________ Anotace: Od přírodních poměrů přes nejstarší dějiny až po současnost nás vede autor vesnicí Újezdem u Tišnova, nevynechá historii ani jedné chalupy, včetně seznamu jejích obyvatel dle sčítání lidu v různých letech.

koupit
KNIHA O REDUTĚ - Metoděj Zemek, Josef Koláček

KNIHA O REDUTĚ - Metoděj Zemek, Josef Koláček

Popis opotřebení: kniha jenom lehce unavená_________________________________________________________________________________________________________ Dějiny působení jezuitů v Uherském Hradišti. podtitul: Dějiny jesuitské koleje v Uherském Hradišti, Ad maiorem Dei gloriamedice: Genius lociilustrace: černobílé ilustracevazba: pevná s přebalemformát: 21x14 cm, 302 stranrok vydání: 2001, vydání 1.zajímavost: vloženo CD s nahrávkami kázání P. Tomáše Xaviera Laštovky (1689-1747) Anotace: Dějiny jezuitské

koupit