České země v letech 1584 - 1620

České země v letech 1584 - 1620

České země v letech 1584 - 1620
Čechura Jaroslav
Líčení skončilo v předchozím svazku přenesením sídla proslulého císaře Rudolfa II. do Prahy. Následuje popis jeho vlády, nástup Matyáše až po potlačení stavovského povstání bitvou na Bílé hoře a vítězstvím Ferdinanda II. Jako vždy vedle politického dění autor sleduje nejen vývoj hospodářství, ale i kulturu, umění, náboženskou situaci a tzv. všední den. Text provází černobílé ilustrace a barevná příloha. Svazek obsahuje i jmenný rejstřík-slovníček procházející oběma díly.
Vydáno 2009, 496 stran

  • Obchod: Libri Latini
  • Zařazení: Novověk
  • Výrobce zboží: Libri
  • Dostupnost tovaru: na dotaz
  • Aktualizace: 22.3.2024
  • Cena: 439.00 Kč
koupit
Výbuch

Výbuch

R. Šimáček - 1969 Historický román odehrávající se za stavovského povstání v letech 1618-1620 a popisující zánik rodu Smiřických jako předznamenání tragického osudu české šlechty po Bitvě na Bílé Hoře.

koupit
České země v letech 1526 - 1583 (První Habsburkové na českém trůně I)

České země v letech 1526 - 1583 (První Habsburkové na českém trůně I)

České země v letech 1526 - 1583 Čechura Jaroslav V bitvě u Moháče ztratili Jagellonci téměř vše, mladičký král Ludvík byl mrtev a před českými stavy se otevírala klíčová otázka: kdo nastoupí po něm. Za měsíc bylo jasné, že zvítězí Habsburkové, kteří osobností nadmíru schopnou, Ferdinandem I., dosedli na český, uherský a posléze i římský trůn. Kniha se snaží podat základní tendence politického, společenského, sociálního i kulturního vývoje v Českých zemích, a to do roku 1583. Tehdy se přestěhoval do Prah

koupit
České země v éře první republiky (Československo v krizi a ohrožení 1930 - 1935)

České země v éře první republiky (Československo v krizi a ohrožení 1930 - 1935)

České země v éře první republiky - druhá část Československo v krizi a v ohrožení 1930 - 1935 Zdeněk Kárník Druhá část rozsáhlé monografie uvádí studii o těžkých třicátých letech 20. století. 600 stran, vydání 2018

koupit
České země v letech 1848 - 1918

České země v letech 1848 - 1918

České země v letech 1848 - 1918 Efmertová Marcela, Savický Nikolaj V mnoha směrech klíčové období, v němž skončil emancipační proces formování novodobého českého národa, který po skončení 1. světové války získal i politickou samostatnost, je předmětem prvního svazku edice Dějiny českých zemí. Obdobně jako v dalších svazcích i zde tvoří výklad politických dějin jen jednu, třebaže významnou část. Stejně velkou pozornost věnuje autorka vývoji soudobé civilizace v celé její šíři – ekonomice, vědě a technice

koupit
Český stát a náboženství v obdobích krize 1547-1620 a 1948-1989 (Václav Ryneš)

Český stát a náboženství v obdobích krize 1547-1620 a 1948-1989 (Václav Ryneš)

Český stát a náboženství v obdobích krize 1547-1620 a 1948-1989 Václav Ryneš Kniha pojednává o dvou rozdílných obdobích českých a československých dějin – nejprve se věnuje vývoji v zemích České koruny v 16. a 17. století a poté soustřeďuje pozornost na existenční zápas československého katolicismu ve druhé polovině 20. století. První kniha přibližuje období, kdy se čeští protestanté a čeští bratři jako významní představitelé stavovské státnosti utkali s katolickými panovníky, kteří se rozhodli realizov

koupit
České země v letech 1792 - 1848

České země v letech 1792 - 1848

České země v letech 1792 - 1848 Formování novodobého českého národa ve věku cylindrů, krinolín a nástupu páry Roman Vondra Kniha pojednává o pro české země klíčovém období závěru 18. a 1. poloviny 19.  století, kdy se formoval novodobý český národ a kdy proces tzv. českého národního  obrození vytvořil moderní český jazyk, odbornou terminologii a vytyčil základní  předpoklady pro rozvoj mnoha vědeckých a kulturních oborů v českém prostředí.  Současně české země prošly nejprve složitou érou revolučních a

koupit
České země v letech 1705 - 1792 (Doba absolutismu, osvícenství, paruk a třírohých klobouků)

České země v letech 1705 - 1792 (Doba absolutismu, osvícenství, paruk a třírohých klobouků)

České země v letech 1705 - 1792, Doba absolutismu, osvícenství, paruk a třírohých klobouků Vondra Roman Osvícenství má většina čtenářů spojeno s Marií Terezií, a zejména jejím synem Josefem II., jejichž panování a reformám text věnuje náležitou pozornost. Ovšem nové myšlenky i snahy o modernější správu státu a hospodářství jsou staršího data. Nadějnou vládu Josefa I. záhy ukončila smrt, Karla VI. pak zajímalo prosazení pragmatické sankce. Opomenuta není ani krátká, ale důležitá vláda Leopolda II. Autor

koupit
Starožitnosti a památky země České - ocelorytiny 1860 díl 1

Starožitnosti a památky země České - ocelorytiny 1860 díl 1

Starožitnosti a Památky země České. Celoplátěná vazba, v knize 24 ocelorytin, z toho 14 místopisných.Autor: nákresy od Josefa Hellicha a Viléma Kandlera, popisuje B. MikovecRok vydání: 1860Počet stran: 210Vydal: Kober a Markgraf, PrahaStav: po

koupit
MERCEDES - BENZ LP > LPS 1620 > 1920 NÁVOD K OBLUZE

MERCEDES - BENZ LP > LPS 1620 > 1920 NÁVOD K OBLUZE

www.kokickovi.cz - pokud jste u nás ještě nebyli, máte důvod k zamyšlení. ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE PRO NÁKLADNÍ VŮZ MERCEDES - BENZ LP > LPS 1620 > 1920 NÁVOD K OBLUZE, VYDÁNO V NĚMECKU V ROCE 1963, 96 STRAN, FORMÁT A5, PĚKNÝ ČISTÝ STAV.

koupit
Země dobrá, to jest země česká

Země dobrá, to jest země česká

Dílo anonymního autora z roku 1754 Země dobrá, to jest země česká. Dílo anonymního autora (1754) Země dobrá, to jest země česká. V reakci na zrušení české dvorské kanceláře, tj. na faktické právní zrušení českého státu, vytvořil anonymní autor velkolepou obranu českého národa a především českého jazyka. Své dílo skromně označil za pouhý „vejtah“, tj. kompilaci ze starších historických děl, především Beckovského Poselkyně a Prodromu Moravographiae Tomáše Pešiny z Čechorodu. Historické vyprávění se proměňuj

koupit
PŘEROZDĚLOVÁNÍ WELFARE: NÁSTROJ POMOCI NEBO KONTROLY? - Jiří Mertl

PŘEROZDĚLOVÁNÍ WELFARE: NÁSTROJ POMOCI NEBO KONTROLY? - Jiří Mertl

Analýzy sociálních reforem, které v České republice probíhaly v letech 2006—2013. ________________________________________________________________________________________________ edice: Společensko-ekologická edice vazba: brožovaná formát: 20,5x14,5 cm, 244 stran rok vydání: 2017, vydání 1.________________________________________________________________________________________________ Anotace: Publikace předkládá analýzu sociálních reforem, které v České republice probíhaly v letech 2006—2013. Jsou

koupit
České země v éře první republiky I. díl (Vznik, budování a zlatá léta republiky 1918 - 1929)

České země v éře první republiky I. díl (Vznik, budování a zlatá léta republiky 1918 - 1929)

České země v éře první republiky I. díl Vznik, budování a zlatá léta republiky 1918 - 1929 Zdeněk Kárník První díl monumentální monografie o první republice nás přivádí do prvního desetiletí její existence. Vydáno 2017, téměř 600 stran

koupit
Historie o válce české (1618 - 1620) (P. Skála ze Zhoře, J. Polišenský, O. Habervešl z Habernfeldu)

Historie o válce české (1618 - 1620) (P. Skála ze Zhoře, J. Polišenský, O. Habervešl z Habernfeldu)

Oba spisy, jak Habervešlův polemický traktát, tak výbor samostatných úseků ze Skálovy Historie církevní, ospravedlňují české stavovské povstání. Shodně chápou úlohu velkých feudálů, drobné šlechty, měšťanstva a poddaného lidu. Úvod hodnotí jednak starou českou historiografii, zejména oba autory otištěných textů i jejich metody a pramenné znalosti, jednak moderní, hlavně marxistickou historiografii. Podal tak metodologickou, ideovou a obsahovou kostru obou děl, z nichž Skálovo vyniká erudicí a kritičností

koupit
ZPÁTKY - Michal Novotný

ZPÁTKY - Michal Novotný

Prolínání života a dějin země v básních. edice: Edice současné české poezieilustrace: černobílé fotografievazba: brožovanáformát: A5, 94 stranrok vydání: 2009, vydání 1.     Anotace: Kniha básní a fragmentů, v nichž se prolíná autorův život s dějinami této země.    

koupit
České země v letech 1437 - 1526 II. díl

České země v letech 1437 - 1526 II. díl

České země v letech 1437 - 1526 II. díl Jaroslav Čechura Podtitul Jagellonské Čechy Kapitoly: Úvodem ................7Politika a veřejný život ...............13Rok 1471: kutnohorská volba a Matyáš Korvín ............13Osobnost Vladislava II. Jagelonského ............33Tři choti Vladislava Jagellonského? ............51Barbora Braniborská ................51Beatrix Neapolská ........58Anna z Foix .........66Ludvík Jagellonský řečenýDítě ..............70Dva čeští králové (1471 - 1490) ..............89Do B

koupit