Willam Michael František - Život Ježíše Krista

Willam Michael František - Život Ježíše Krista

V kraji a lidu izraelském.
Autorisovaný překlad z němčiny opatřil Ant. Stříž. S 33 původními fotografickými snímky autorovými.

koupit
Život pána Ježíše Krista

Život pána Ježíše Krista

J. Volák - 1990 Celým názvem Život Pána Ježíše Krista sepsaný podle všech čtyř sv. evangelií sv. Matouše, sv. Marka, sv. Lukáše a sv. Jana Biblí kralické.

koupit
Omalovánky ŽIVOT JEŽÍŠE KRISTA

Omalovánky ŽIVOT JEŽÍŠE KRISTA

Omalovánky na téma ŽIVOT JEŽÍŠE KRISTA jsou provázeny biblickým textem, který dětem připomene hlavní události Kristova života - od jeho narození, veřejného působení, ukřižování a vzkříšení. Formát A5, počet  stran:16

koupit
Život Ježíše Krista (Dr. A. Cigoi O.S.B )

Život Ježíše Krista (Dr. A. Cigoi O.S.B )

S přivolením autora zčeštil František Teplý, díl I-II, schváleno arcibiskupem Ordinariátem v Praze 15. listpadu 1911, číslo 13.407. 

koupit
POUTNÍK – Jan Konfršt

POUTNÍK – Jan Konfršt

Román líčí život Ježíše Krista očima jeho staršího bratra Davida._____________________________________________________ ilustrace: černobílé ilustrace Marie Valterová vazba: pevná s přebalem formát: 22x15,5 cm, 418 stran rok vydání: 2020, vydání 1._________________________________________________________________________________________________________________________ Anotace: Netradiční pohled na životní příběh Ježíše Krista. Jan se při jedné ze svých toulek horami nečekaně setká s mužem, který na něj

koupit
Pán (Úvahy o osobě a životě Ježíše Krista)

Pán (Úvahy o osobě a životě Ježíše Krista)

Pán (Romano Guardini) Úvahy o osobě a životě Ježíše Krista Klasické dílo duchovní teologie (1. vydání 1937), v němž autor podává postavu Ježíše Krista, jak se s ní setkáváme v evangeliích, a poukazuje na tajemství jeho osoby, aniž je chce rušit. Historicko-kritická exegeze přinesla od doby vzniku této knihy mnoho nových detailních poznatků, ale na pozadí současných teologických diskusí o různých podobách Ježíše ve filmu a literatuře zůstávají Guardiniho úvahy podivuhodně aktuální.     Vazba: b

koupit
Maria - matka Ježíše Krista

Maria - matka Ježíše Krista

Mnozí lidé vnímají život Marie a narození Ježíše jen jako poetický vánoční příběh. Nejde však o romantickou mystiku nebo levnou pomoc či útěchu. Co nám opravdu Maria svým životem i v dnešní době říká? Formát A5

koupit
Život plný barev

Život plný barev

Člověk, který uvěří v Ježíše Krista, prožívá velkou změnu. Jeho život rozkvétá jako jarní příroda. Stává se pestrobarevným… Zároveň si může být jist, že i ve chvílích temnoty, mu Bůh nepřestává svítit na cestu… Formát A6

koupit
Život plný barev (s přílohou)

Život plný barev (s přílohou)

Člověk, který uvěří v Ježíše Krista, prožívá velkou změnu. Jeho život rozkvétá jako jarní příroda. Zároveň si může být jist, že i ve chvílích temnoty mu Bůh nepřestává svítit na cestu… Příloha: barvy na vajíčka. Formát A6

koupit
MEZI NEBEM A ZEMÍ - esoterika, jóga, okultizmus…

MEZI NEBEM A ZEMÍ - esoterika, jóga, okultizmus…

Na zadní straně letáčku přes QR code je možné zhlédnout zvěstný film Život Ježíše Krista.   Příběh muže, který se zcela oddal studiu esoterických knih, intenzivně se věnoval meditačním cvičením, setkával se s léčiteli a jogíny. To, co mělo vést k vyrovnanosti a pokoji, však začalo přinášet obavy a strach. Autor svědectví vyznává: „Když se ohlédnu na svůj život, uvědomuji si, že nic z toho, co děláme, čemu věříme nebo nevěříme, nezůstává bez následků. Ovlivňuje to celé roky naše myšlení, jednání a kon

koupit
V Ježíšových stopách (stolní hra)

V Ježíšových stopách (stolní hra)

Evergreen BTM -  žádaná  stolní hra, ve které hráči jdou po stopách Ježíše Krista na této zemi. Hra je navržena i pro výuku, děti se budou nejen bavit, ale získají přehled o důležitých událostech ze života Ježíše Krista a procvičí se v hledání textů v Bibli. Otázky a úkoly jsou společně s nápovědou uvedeny přímo na hracím plánu. Hrací plán je na tvrdém papíře formátu A3 + arch A4 s otázkami a odpověďmi

koupit
Je dokonáno…

Je dokonáno…

Dvojitá karta seznamuje s posledními slovy Pána Ježíše na kříži. Dále obsahuje krátký text o událostech Velikonoc –  o smrti Ježíše Krista na kříži a jeho slavném zmrtvýchvstání. Formát A6

koupit
Život Ježíšův

Život Ježíšův

Život Ježíšův (Francois Mauriac) Nový překlad životopisu Ježíše Krista, který patří ke zlatému fondu světové literatury 20. století. Díla francouzského spisovatele a nositele Nobelovy ceny Françoise Mauriaca (1885–1970) čtenáři dodnes vyhledávají pro jeho schopnost popsat nejjemnější hnutí lidské duše, v níž spolu zápasí síly dobra a zla.

koupit
Život ze síly Ducha a modlitby

Život ze síly Ducha a modlitby

Život ze síly Ducha a modlitby (Tomislav Ivančič) Český překlad přednášek profesora Ivančiče na prohlubovacím semináři, který se konal ve dnech 19. až 22. února 1989 v St. Virgil v Salcburku. Na těchto seminářích jsou posluchači vedeni k hlubokému prožívání víry v Ježíše Krista v jeho církvi, k zakoušení Boží přítomnosti uprostřed tohoto světa. 

koupit
Mystické město Boží II

Mystické město Boží II

Mystické město Boží II - Vtělení (sestra Marie od Ježíše z Agredy) Životopis Panny Marie a Matky Boží Marie od sestry Marie od Ježíše z Agredy Druhý svazek čtyřsvazkového díla popisuje události od seznámení Panny Marie s tajemstvím Vtělení až po návrat Svaté rodiny z Egypta do Nazareta. Ústředním tématem jsou vánoční události. Je zde popsáno zvěstování Panně Marii, početí Krista, návštěva Alžběty, úvahy Josefa při pohledu na těhotnou snoubenku, cesta Josefa a Marie do Betléma, zrození Krista, návštěva tří

koupit
Hořké umučení Pána našeho Ježíše Krista

Hořké umučení Pána našeho Ježíše Krista

Hořké umučení Pána našeho Ježíše Krista (Anna Kateřina Emmerichová) Podle vidění augustiniánky z Dülmenu zapsal a nástinem života této omilostněné řeholnice doplnil Clemens Brentano. Předlohou pro toto nejnovější vydání díla A. K. Emmerichové, blahoslavené v r. 2004, byla nová edice nakladatelství Christiana-Verlag, Stein am Rhein. Brentanův životopis Anny Kateřiny i jeho zdrženlivé vysvětlující vstupy do proudu vyprávění dokreslují autenticitu úžasného dění v pozemské i nehmotné realitě. Šíře, bohatost i

koupit