Rozmluvy s Bohem (7): Slavnosti a svátky červenec-prosinec (Rozjímání na každý den církevního roku)

Rozmluvy s Bohem (7): Slavnosti a svátky červenec-prosinec (Rozjímání na každý den církevního roku)

Rozmluvy s Bohem (7): Slavnosti a svátky červenec-prosinec (Francisco Fernández-Carvajal)
Rozjímání na každý den církevního roku
Poslední díl z ediční řady, která čtenářům poskytuje jednu z možností, jak obracet se k Bohu Otci s důvěrou a v souladu s Písmem svatým a s živou tradicí církve. Tato edice je určena pro každého, kdo touží každý den vstoupit do modlitby a nechat se vést úryvky z Písma svatého a duchem té které liturgické doby.Celkem 7 svazků této edice je určeno pro každého, kdo touží každý den vstoupit do modlitby a nechat se vést úryvky z Písma svatého a duchem té které liturgické doby. Praktický formát knihy si ji dovoluje brát s sebou i na cesty.

koupit
Rozmluvy s Bohem (6): Slavnosti a svátky leden-červen (Rozjímání na každý den církevního roku)

Rozmluvy s Bohem (6): Slavnosti a svátky leden-červen (Rozjímání na každý den církevního roku)

Rozmluvy s Bohem (6): Slavnosti a svátky leden-červen (Francisco Fernández-Carvajal) Rozjímání na každý den církevního roku Další díl z ediční řady, která čtenářům poskytuje jednu z možností, jak obracet se k Bohu Otci s důvěrou a v souladu s Písmem svatým a s živou tradicí církve. Tato edice je určena pro každého, kdo touží každý den vstoupit do modlitby a nechat se vést úryvky z Písma svatého a duchem té které liturgické doby.Celkem 7 svazků této edice je určeno pro každého, kdo touží každý den vstoupit

koupit
Rozmluvy s Bohem (2b): Velikonoční období (Rozjímání na každý den církevního roku)

Rozmluvy s Bohem (2b): Velikonoční období (Rozjímání na každý den církevního roku)

Rozmluvy s Bohem (2b): Velikonoční období (Francisco Fernández-Carvajal) Rozjímání na každý den církevního roku Další díl z nové ediční řady, která čtenářům poskytne další možný způsob, jak se učit obracet se k Bohu Otci s důvěrou a v souladu s Písmem svatým a s živou tradicí církve. Tato edice je určena pro každého, kdo touží každý den vstoupit do modlitby a nechat se vést úryvky z Písma svatého a duchem té které liturgické doby. Praktický formát knihy si ji dovoluje brát s sebou i na cesty.

koupit
Rozmluvy s Bohem (2a): Postní doba, Velikonoční triduum (Rozjímání na každý den církevního roku)

Rozmluvy s Bohem (2a): Postní doba, Velikonoční triduum (Rozjímání na každý den církevního roku)

Rozmluvy s Bohem (2a): Postní doba, Velikonoční triduum (Francisco Fernández-Carvajal) Rozjímání na každý den církevního roku Další díl z nové ediční řady, která čtenářům poskytne další možný způsob, jak se učit obracet se k Bohu Otci s důvěrou a v souladu s Písmem svatým a s živou tradicí církve. Tato edice je určena pro každého, kdo touží každý den vstoupit do modlitby a nechat se vést úryvky z Písma svatého a duchem té které liturgické doby. Praktický formát knihy si ji dovoluje brát s sebou i na cesty

koupit
Rozmluvy s Bohem (1): Advent, Doba vánoční, Zjevení Páně (Rozjímání na každý den církevního roku)

Rozmluvy s Bohem (1): Advent, Doba vánoční, Zjevení Páně (Rozjímání na každý den církevního roku)

Rozmluvy s Bohem (1): Advent, Doba vánoční, Zjevení Páně (Francisco Fernández-Carvajal) Rozjímání na každý den církevního roku Nová ediční řada, která čtenářům poskytne další možný způsob, jak se učit obracet se k Bohu Otci s důvěrou a v souladu s Písmem svatým a s živou tradicí církve. Celkem 7 svazků této edice je určeno pro každého, kdo touží každý den vstoupit do modlitby a nechat se vést úryvky z Písma svatého a duchem té které liturgické doby. Praktický formát knihy si ji dovoluje brát s sebou i na

koupit
Rozmluvy s Bohem (5b): 30.-34. týden v mezidobí (Rozjímání na každý den církevního roku)

Rozmluvy s Bohem (5b): 30.-34. týden v mezidobí (Rozjímání na každý den církevního roku)

Rozmluvy s Bohem (5b): 30.-34. týden v mezidobí (Francisco Fernández-Carvajal) Rozjímání na každý den církevního roku Další díl z ediční řady, která čtenářům poskytuje jednu z možností, jak obracet se k Bohu Otci s důvěrou a v souladu s Písmem svatým a s živou tradicí církve. Tato edice je určena pro každého, kdo touží každý den vstoupit do modlitby a nechat se vést úryvky z Písma svatého a duchem té které liturgické doby.Celkem 7 svazků této edice je určeno pro každého, kdo touží každý den vstoupit do mo

koupit
Rozmluvy s Bohem (5a): 24.-29. týden v mezidobí (Rozjímání na každý den církevního roku)

Rozmluvy s Bohem (5a): 24.-29. týden v mezidobí (Rozjímání na každý den církevního roku)

Rozmluvy s Bohem (5a): 24.-29. týden v mezidobí (Francisco Fernández-Carvajal) Rozjímání na každý den církevního roku Předposlední díl z ediční řady, která čtenářům poskytuje jednu z možností, jak obracet se k Bohu Otci s důvěrou a v souladu s Písmem svatým a s živou tradicí církve. Tato edice je určena pro každého, kdo touží každý den vstoupit do modlitby a nechat se vést úryvky z Písma svatého a duchem té které liturgické doby.Celkem 7 svazků této edice je určeno pro každého, kdo touží každý den vstoupi

koupit
Rozmluvy s Bohem (4a): 14.-18. týden v mezidobí (Rozjímání na každý den církevního roku)

Rozmluvy s Bohem (4a): 14.-18. týden v mezidobí (Rozjímání na každý den církevního roku)

Rozmluvy s Bohem (4a): 14.-18. týden v mezidobí (Francisco Fernández-Carvajal) Rozjímání na každý den církevního roku Další díl z nové ediční řady, která čtenářům poskytne další možný způsob, jak se učit obracet se k Bohu Otci s důvěrou a v souladu s Písmem svatým a s živou tradicí církve. Tato edice je určena pro každého, kdo touží každý den vstoupit do modlitby a nechat se vést úryvky z Písma svatého a duchem té které liturgické doby.Celkem 7 svazků této edice je určeno pro každého, kdo touží každý den

koupit
Rozmluvy s Bohem (3a): 1.-7. týden v mezidobí (Rozjímání na každý den církevního roku)

Rozmluvy s Bohem (3a): 1.-7. týden v mezidobí (Rozjímání na každý den církevního roku)

Rozmluvy s Bohem (3a): 1.-7. týden v mezidobí (Francisco Fernández-Carvajal) Rozjímání na každý den církevního roku Další díl z nové ediční řady, která čtenářům poskytne další možný způsob, jak se učit obracet se k Bohu Otci s důvěrou a v souladu s Písmem svatým a s živou tradicí církve. Tato edice je určena pro každého, kdo touží každý den vstoupit do modlitby a nechat se vést úryvky z Písma svatého a duchem té které liturgické doby.Celkem 7 svazků této edice je určeno pro každého, kdo touží každý den vs

koupit
Rozmluvy s Bohem (3b): 8.-13. týden v mezidobí (Rozjímání na každý den církevního roku)

Rozmluvy s Bohem (3b): 8.-13. týden v mezidobí (Rozjímání na každý den církevního roku)

Rozmluvy s Bohem (3b): 8.-13. týden v mezidobí (Francisco Fernández-Carvajal) Rozjímání na každý den církevního roku Další díl z nové ediční řady, která čtenářům poskytne další možný způsob, jak se učit obracet se k Bohu Otci s důvěrou a v souladu s Písmem svatým a s živou tradicí církve. Tato edice je určena pro každého, kdo touží každý den vstoupit do modlitby a nechat se vést úryvky z Písma svatého a duchem té které liturgické doby.Celkem 7 svazků této edice je určeno pro každého, kdo touží každý den v

koupit
Rozmluvy s Bohem (4b): 19.-23. týden v mezidobí (Rozjímání na každý den církevního roku)

Rozmluvy s Bohem (4b): 19.-23. týden v mezidobí (Rozjímání na každý den církevního roku)

Rozmluvy s Bohem (4b): 19.-23. týden v mezidobí (Francisco Fernández-Carvajal) Rozjímání na každý den církevního roku Další díl z nové ediční řady, která čtenářům poskytne další možný způsob, jak se učit obracet se k Bohu Otci s důvěrou a v souladu s Písmem svatým a s živou tradicí církve. Tato edice je určena pro každého, kdo touží každý den vstoupit do modlitby a nechat se vést úryvky z Písma svatého a duchem té které liturgické doby.Celkem 7 svazků této edice je určeno pro každého, kdo touží každý den

koupit
Hraní s Bohem (a jak na to)

Hraní s Bohem (a jak na to)

Hraní s Bohem (Jerome W. Berryman) a jak na to Kniha po obecném úvodu s radami, jak podle této metody učit, předkládá podrobné pokyny a text výkladu ke čtrnácti lekcím. Ty děti seznámí s biblickými příběhy od stvoření světa po působení starozákonních proroků, s průběhem církevního roku, se Svatou rodinou i s knihami, které Bibli tvoří. Výklad prostřednictvím biblických figurek a dalších pomůcek, po kterém děti přijatou látku tvůrčím způsobem samy zpracovávají, pomáhá rozvíjet jejich fantazii a podněcuje k

koupit
Prameny zdraví

Prameny zdraví

R. Žižka - 1998 - 2006 Prameny zdraví - časopisy : rok 1998 - leden - duben, červenec - srpen, listopad - prosinec, rok 1999 - březen - prosinec, rok 2000 - 2005 - leden - prosinec, rok 2006 - leden - srpen. Celkem 49 časopisů.

koupit
Přátelství s Bohem (N. D. Walsch)

Přátelství s Bohem (N. D. Walsch)

Jako nová Dialog s Bohem, který každý prožívá po svém, cesta duchovního růstu a autorovo poselství lidem.

koupit
Kostelník (Praktická příručka)

Kostelník (Praktická příručka)

Kostelník (editor Jan Graubner) Praktická příručka Služba kostelníka je posvátná, neboť on je strážcem a správcem svatého místa, Božího domu. Aby mohli kostelníci konat svou službu dobře, vznikla na přání mnohých tato příručka pojednávající o celé škále kostelnických činností, které však v mnoha případech nedělá kostelník sám. Kniha je rozdělena do sedmi základních oddílů: I. Kostel – Bohoslužebná roucha – Bohoslužebné nádoby a knihy, II. Asistence – Běžná služba kostelníka, III. Význačné slavnosti a svá

koupit
S Ním (Jak prožít život ve společenství s Bohem)

S Ním (Jak prožít život ve společenství s Bohem)

S Ním (Skye Jethani) Jak prožít život ve společenství s Bohem Je možné, že jsme v něčem neporozuměli podstatě křesťanského života? Je možné, že jsme život s Bohem zaměnili za něco jiného? Bible hovoří o tom, že jsme byli stvořeni k životu s Bohem. A sám Bůh touží po obnovení tohoto spojení. Místo života pod Bohem, nad Bohem, od Boha nebo dokonce pro Boha máme hledat život s Ním. Právě a jedině život s Bohem přináší uzdravení, naplnění a svobodu.     Vazba: brožovaná Počet stran: 144 Rok vydání: 202

koupit