IKONA V RUSKÉM MYŠLENÍ 20. STOLETÍ –  kolektiv

IKONA V RUSKÉM MYŠLENÍ 20. STOLETÍ – kolektiv

Bohatě ilustrovaný soubor studií o kráse středověkých ruských ikon.

podtitul: Sborník statí a studiíedice: Russia Alterailustrace: černobílé a barevné reprodukcevazba: pevná bez přebaluformát: 24x17 cm, 460 stranrok vydání: 2011, vydání 1.

Anotace: V dějinách umění došlo během 20. století k několika významným objevům - jedním z nich bylo odhalení umělecké hodnoty a krásy ruských středověkých ikon. Publikace obsahuje překlady pěti zásadních studií ruských autorů (Je. N. Trubeckoj, P. Florenskij, S. N.

koupit
Země za zrcadlem (Dějiny 17. století)

Země za zrcadlem (Dějiny 17. století)

Země za zrcadlem - Rusko-italské diplomatické a obchodní vztahy v druhé polovině 17. století Hloušková Kateřina Jak se v 17. století formovala pravidla mezinárodní diplomacie? Jak se utvářely vztahy italských měst se zeměmi východní Evropy, zejména Ruskem? Jakými prostředky se tato rodící se velmoc prosazovala na mezinárodní scéně? Jak se ruští poslové chovali za hranicemi své země či jaký statut měla cizí poselstva na ruském území? To je jen několik otázek, na které se snaží najít odpověď kniha Kateřin

koupit
Nejlepší světové čtení

Nejlepší světové čtení

Kolektiv autorů - 1999 Frederick Forsyth - Ikona R.D. Lawrence - Bílá puma John Grisham - Advokát chudých Nicholas Sparks - Zápisník jedné lásky .

koupit
Nejlepší světové čtení

Nejlepší světové čtení

Kolektiv autorů - 1996 Kniha obsahuje : Ikona / Frederick Forsyth. Bílá puma / R.D. Lawrence. Advokát chudých / John Grisham. Zápisník jedné lásky / Nicholas Sparks .

koupit
MYŠLENÍ O TRANSCENDENCI – Mireia Ryšková, Mlada Mikulicová a kolektiv

MYŠLENÍ O TRANSCENDENCI – Mireia Ryšková, Mlada Mikulicová a kolektiv

Dvanáct zastavení nad pojetími transcendence z pohledu teologů od starověku po moderní dobu._________________________________________________________________________________________________________ ilustrace: černobílé a barevné ilustracevazba: pevná bez přebaluformát: 21,7x15 cm, 284 stranrok vydání: 2013, vydání 1._________________________________________________________________________________________________________ Anotace: Kniha Myšlení o transcendenci nabízí dvanáct zastavení nad pojetími

koupit
Чешские и словацкие локомотивы (vydání v ruském jazyce)

Чешские и словацкие локомотивы (vydání v ruském jazyce)

Чешские и словацкие локомотивы (J. Bittner, J. Křenek, B. Skála, M. Šrámek) Rozšířené vydání oblíbeného atlasu v ruském jazyce.

koupit
ZEMĚ ZA ZRCADLEM – Kateřina Hloušková

ZEMĚ ZA ZRCADLEM – Kateřina Hloušková

Jak probíhala diplomatická a obchodní jednání mezi Rusí a italskými městy. podtitul: Rusko-italské diplomatické a obchodní vztahy v druhé polovině 17. století edice: Russia Alteravazba: brožovanáformát: 20,5x14,5 cm, 205 stranrok vydání: 2010, vydání 1.   Anotace: Jak se v 17. století formovala pravidla mezinárodní diplomacie? Jak se utvářely vztahy italských měst se zeměmi východní Evropy, zejména Ruskem? Jakými prostředky se tato rodící se velmoc prosazovala na mezinárodní scéně? Jak se ruští poslové

koupit
Dějiny 20. století (Kolektiv autorů)

Dějiny 20. století (Kolektiv autorů)

Encyklopedie politického, ekonomického a kulturního dění   Externí sklad - 0006

koupit
MEZI MARTEM A MEMORIÍ – Vítězslav Prchal a kolektiv

MEZI MARTEM A MEMORIÍ – Vítězslav Prchal a kolektiv

14 studií o válce a bojích 16.-19. století vycházející zejména z dobové korespondence.     podtitul: Prameny osobní povahy k vojenským dějinám 16.-19. stoletíilustrace: černobílé a barevné fotografievazba: pevná bez přebaluformát: 23x16 cm, 236 stranrok vydání: 2011, vydání 1.zajímavost: Jeden příspěvek slovensky.   Anotace: Autorský kolektiv tuto knihu koncipoval jako soubor čtrnácti analytických případových studií z různých časových období, přičemž jednotícím principem zůstává povaha využívajících

koupit
VÝVOJOVÉ PROMĚNY ETNOKULTURNÍ TRADICE – Marta Toncrová a kolektiv

VÝVOJOVÉ PROMĚNY ETNOKULTURNÍ TRADICE – Marta Toncrová a kolektiv

Proměny ve zvykosloví, ve zpěvu lidových písní na Moravě ve 21. století.____________________________________________________________ ilustrace: černobílé fotografie vazba: brožovaná formát: 20,5x14,5 cm, 67 stran rok vydání: 2008, vydání 1. zajímavost: anglické resumé__________________________________________________________________________________________________________________________ Anotace: Vývoj etnokulturní tradice na počátku 21. století. Proměny ve zpěvní aktivitě, ve zvykosloví (slavení hodů)

koupit
Příběhy uplynulého času (Kolektiv autorů, usp. J. Ort)

Příběhy uplynulého času (Kolektiv autorů, usp. J. Ort)

Knihy obsahuje sedm próz s historickými náměty z tvorby českých spisovatelů 19. a 20. století.   Externí sklad - 040

koupit
Křižovatky 20. století

Křižovatky 20. století

Kolektiv autorů - 1990 Podtitul: světlo na bílá místa v nejnovějších dějinách Kniha je souborem dílčích studií o dějinách Evropy a zejména Československa ve 20. stol. (1914–1989).

koupit
Křižovatky 20. století

Křižovatky 20. století

Kolektiv autorů - 1990 Podtitul: světlo na bílá místa v nejnovějších dějinách Kniha je souborem dílčích studií o dějinách Evropy a zejména Československa ve 20. stol. (1914–1989).

koupit
KRIZE A KAIROS – kolektiv

KRIZE A KAIROS – kolektiv

Reflexe krize z hlediska křesťanského myšlení.   podtitul: Sv. 1 Teologická perspektiva; Sv. 2 Společenské výzvy vazba: brožovanáformát: 19x12 cm, 316 stranrok vydání: 2010, vydání 1.zajímavost: Kniha sestává ze dvou samostatných svazků Teologická perspektiva a Společenské výzvy.       Anotace: Společným záměrem dvousvazkové publikace Krize a kairos je reflektovat aktuální a mnohorozměrné téma krize z hlediska křesťanského myšlení. První svazek publikace přistupuje k danému tématu v širší teologické

koupit
ARMÉNSKÉ KRONIKY OD JEZERA VAN XVI.-XVIII. STOLETÍ – kolektiv

ARMÉNSKÉ KRONIKY OD JEZERA VAN XVI.-XVIII. STOLETÍ – kolektiv

Jedinečné svědectví deseti arménských kronik. edice: Pro Orientepřeklad: z arménštiny vybrala a přeložila Petra Košťálováilustrace: černobílé a barevné fotografievazba: pevná bez přebaluformát: 288 stranrok vydání: 2011, vydání 1. Anotace: Výbor arménských kronik nabízí pohled na každodenní život arménské komunity žijící v 16.-18. století ve východní Anatolii. Autory těchto historických pramenů byli jak učení mniši (vardapeti) z klášterů v okolí Vanského jezera, tak lidoví písmáci. Ve svém celku

koupit
Triumf rasismu

Triumf rasismu

Kniha, která představuje druhý svazek rozsáhlého historického pojednání o vývoji západního rasového myšlení, navazuje na Úsvit rasismu (2013), v němž se čtenář seznámil se vznikem a rozvojem germanismu od starověku po reformaci a s formováním rasové ideologie v údobí mezi zámořskými výpravami patnáctého a šestnáctého století a počátkem eurasijské revoluce v osmnáctém století. V důsledku vítězství Západu nad asijskými civilizacemi a triumfu Velké Británie nad Francií se na přelomu osmnáctého a devatenáctéh

  • Obchod: Triton
  • Cena: 519.00 Kč
koupit