SVĚT MÍSTOPISU

Internetový obchod s regionální literaturou a dalšími produkty.

nakoupit
Bořeň očima geologa (Autor: Mach, K. - Závada, P.)

Bořeň očima geologa (Autor: Mach, K. - Závada, P.)

Vlastivědná, geologicky zaměřená publikace je věnována hlavní dominantě Bílinska - fascinující hoře jménem Bořeň. Jejím cílem je seznámit veřejnost s nově zjištěnými vědeckými poznatky, získanými z několikaletého intenzivního geologického výzkumu, který byl prováděn za účelem zdokumentovat a na základě moderních metod a poznatků objasnit geologický původ této hory. Publikace je členěna do jedenácti kapitol. Vedle geologických pojednání mezi nimi nalezneme i mimořádně zajímavé kapitoly pojednávající o vulk

 • Cena: 70.00 Kč
koupit
Čermná. Kostel svatého Mikuláše (Vít Honys )

Čermná. Kostel svatého Mikuláše (Vít Honys )

Brožurka věnovaná kostelu svatého Mikuláše v Čermné z pera renomovaného historika a památkáře PhDr. Víta Honyse. Čtenář se zde zevrubně seznámí s historií málo známého, o to však více zajímavého kostela, který se nachází v malé obci na pomezí ústeckého a děčínského okresu. Původně středověký kostel má dnes barokní podobu z roku 1700. Stejně jako řada dalších objektů tohoto charakteru trpěl v nedávných letech nulovou péčí a nájezdy vandalů. Vedle historických osudů kostela jsou v publikaci uvedeny i základ

 • Cena: 15.00 Kč
koupit
Historie kostela svatých Tří králů v Libouchci (Vít Honys )

Historie kostela svatých Tří králů v Libouchci (Vít Honys )

Tato publikace nabízí velmi detailní pohled do historie kostela svatých Tří králů v Libouchci. První kapitola je věnována dějinám objektu ve středověku. Čtenář se zde rovněž seznámí s vývojem kultu svatých Tří králů. Nutno podotknout, že toto zasvěcení je velkou zajímavostí a tak trochu i záhadou, neboť je v oblasti severních Čech ojedinělé. Další dvě kapitoly představují vývoj a osudy kostela za pánů z Bünau a z Thunu. Samostatná kapitola je pak věnována místním varhanům a varhanářům. Závěrečná kapitola

 • Cena: 20.00 Kč
koupit
Procházka za kostelní historií v Arnultovicích a Lučním Chvojně (Vít Honys )

Procházka za kostelní historií v Arnultovicích a Lučním Chvojně (Vít Honys )

Tato sice rozměrem malá, obsahově ovšem velmi hutná kapesní brožurka nabízí zajímavý námět k výletu za zapomenutými památkami do turisticky opomíjené části Českého středohoří severně od Ústí nad Labem. Seznámí vás nejen s existujícími památkami, ale i s těmi, které se dnešních dnů již nedožily. Jedná se o stojící kostel Všech svatých v Arnultovicích a o dvě zaniklé kaple zasvěcené svatému Antonínu Paduánskému v Lučním Chvojně. Odpověď na otázku, proč se tu nacházely dvě kaple téhož zasvěcení současně, v

 • Cena: 20.00 Kč
koupit
VODA ŽIVÁ aneb studánkové putování sinutecké, lahovické a libčeveské (Jan Kvapil )

VODA ŽIVÁ aneb studánkové putování sinutecké, lahovické a libčeveské (Jan Kvapil )

Jak napovídá podtitul této milé brožurky, jedná se o turistického průvodce po studánkách v okolí Libčevse. Není to ale průvodce ledajaký, neboť ani uvedené studánky nejsou obyčejné. Strmé bezlesé homole, které vyčnívají kol dokola Libčevse, řadí zdejší krajinu k nejmagičtějším krajinným sceneriím naší země. Zároveň se však jedná o jedno z nejsušších území, neboť se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. O to více si zde naši předkové vážili studánek a připisovali jim dokonce zázračné skutky. Leč doba se

 • Cena: 30.00 Kč
koupit
Vzhůru na Dola aneb malý průvodce do historie zaniklé osady u Podsedic

Vzhůru na Dola aneb malý průvodce do historie zaniklé osady u Podsedic

Malý, leč velmi užitečný průvodce do dnes již neexistující osady Doly u Podsedic. V publikaci jsou obsaženy základní popisné a historické údaje, čtenáře rovněž zaujmou kapitoly věnované významnému rodáku Václavu Liškovi, místním kriminálním případům a zvláště pak dramatickým okolnostem vysídlení a zničení osady nacisty v roce 1942. Vedle nezbytný orientčních údajů, informujících mimo jiné také o tom, co si dát po cestě dobrého k snědku, zde čtenář nalezne i řadu dalších zajímavých informací: například o S

 • Cena: 20.00 Kč
koupit
Zlatá Kvočna. Báje, pověsti a kronikářské příběhy Českého středohoří (Vladimír Hulpach )

Zlatá Kvočna. Báje, pověsti a kronikářské příběhy Českého středohoří (Vladimír Hulpach )

Jsou to příběhy bájné i skutečné, od podvečerních zkazek a písní až k zápisům kronikáře. A budeš li Středohořím putovat, nech se těmi příběhy doprovázet. Náleží sem jako skryté kořeny, z nichž krása tohoto kraje vyrůstala a dosud vyrůstá". Těmito slovy uzavírá Vladimír Hulpach svou sbírku pověstí z Českého střešdohoří. Ačkoliv se nejedná o žádnou odbornou etnologickou studii, neboť kniha je určena především dětem (větší písmo), nemůže chybět v knihovně žádného milovníka či znalce Českého středohoří. Je to

 • Cena: 199.00 Kč
koupit
Vodopády na Ústecku, 2. doplněné vydání (Petra Kudělová - Jiří Šedivý - Václav Hrdonka )

Vodopády na Ústecku, 2. doplněné vydání (Petra Kudělová - Jiří Šedivý - Václav Hrdonka )

Jen málokde nalézá se tolik vodopádů jako v okolí města Ústí nad Labem. Četné potoky, které se sbíhají k řece Labi, vymlely v prudkých svazích labského kaňonu příkré a hluboké rokle. Tam, kde voda při své cestě narazila na pevné skalní podloží, vznikly krásné kaskády a vodopády. Ústecko je tím zcela unikátní a směle konkuruje i našim horským 'vodopádovým' oblastem, jakými jsou Krkonoše nebo Jeseníky. Ústí nad Labem se tak, alespoň v našich menších českých poměrech, může právem pyšnit přízviskem „město vod

 • Cena: 55.00 Kč
koupit
Úštěcko (Josef Marhonz)

Úštěcko (Josef Marhonz)

Publikace mapující historii Úštěka a přilehlých vsí bývalého úštěckého okresu.   Rok vydání: 1981 Počet stran: 56 Vazba: měkká Stav dochování: velmi dobrý    

 • Cena: 55.00 Kč
koupit
Slunce, seno a pár šachet (různí autoři)

Slunce, seno a pár šachet (různí autoři)

Sborníček poetických, prozaických prací a ilustrací, které spojuje téma Krušných hor narušených těžbou uhlí. Rok vydání: 2011 Počet stran: 30 Vazba: měkká

 • Cena: 60.00 Kč
koupit
Vrstvení v krajině (Věra Bartošková)

Vrstvení v krajině (Věra Bartošková)

Sbírka veršů duchcovské autorky s motivy z Podkrušnohoří a Českého středohoří s obálkou a ilustracemi akad. malířky Aleny Bílkové.   Rok vydání: 2002 Počet stran: 85 Vazba: měkká

 • Cena: 70.00 Kč
koupit
Zasaženi sluncem (Věra Bartošková)

Zasaženi sluncem (Věra Bartošková)

Sbírka veršů s prolínáním motivů řecké mytologie a severočeské krajiny s obálkou a barevnými ilustracemi akad. malířky Aleny Bílkové.   Rok vydání: 2003 Počet stran: 94 Vazba: měkká

 • Cena: 115.00 Kč
koupit
Jezeří. Básně (Věra Bartošková)

Jezeří. Básně (Věra Bartošková)

Malá sbírka veršů inspirovaná zámkem Jezeří s úvodem od Pavla Koukala. Rok vydání: 1990 Počet stran: 16 Vazba: měkká

 • Cena: 23.00 Kč
koupit
Severočeská tabu z let 1919 - 1953 (Pavel Koukal)

Severočeská tabu z let 1919 - 1953 (Pavel Koukal)

SEVEROČESKÁ TABU zahrnují devět historických kapitol z let 1919 až 1953, jejichž podstata byla buď mnoho let účelově zkreslována a nadhodnocována, nebo byla ze stejných ideologických důvodů naopak zcela utajena. Například velké střety a události světové hospodářské krize byly od samého počátku nastaveny jako ideologický nástroj Kominterny a v průběhu let byly nadále účelově manipulovány. Obecný nezájem o dějiny dělnického hnutí dnes způsobil zakonzervování zkreslených interpretací, které se nejnovější pub

 • Cena: 69.00 Kč
koupit
Panorama VII. České středohoří (Daniel Fiker)

Panorama VII. České středohoří (Daniel Fiker)

ROZKLÁDACÍ KRAJINNÉ PANORAMA Složené: 15,6 x 10,8 cm Rozložené: 61,7 x 10,8 cm Rok vydání: 2010 Zobrazené motivy: - pohled na České středohoří z Holého vrchu u Sutomi- pohled ze Skalky nad Dolními Zálezly

 • Cena: 25.00 Kč
koupit