Poezie

NÁPISY NA ZVONECH - Theofil Halama

NÁPISY NA ZVONECH - Theofil Halama

Americkou každodenností inspirovaná poezie. podtitul: Písně o lásce a smrtiilustrace: černobílé ilustrace Marilee Childsovévazba: pevná s přebalemformát: 21x11,5 cm, 176 stranrok vydání: 2008, vydání 1.     Anotace: Významný český autor žijící dlouhá léta v Americe napsal sbírku poezie, která je hodně ovlivněna zkušenostmi s tamním životem.     Úryvek: Jedináček Země odkud pocházím mě posílá pryč Chce se milovat a já bych se rád bavil   Noc spává s Měsícem a já jsem Sluníčko   Nepatříme k sobě   V

koupit
Modravá Rus

Modravá Rus

S. Jesenin - 1947 Výbor z Jeseninovy lyriky a lyrické epiky nechce být jen připomínkou výročí básníkova narození (1895) i smrti (1925), ale i přehlídkou českého mistrovství v překládání jeho poezie. Je sestaven z překladů B. Mathesia, M.Marčanové, E. Frynty, J. Hory a J. Víšky.

koupit
Milostný hlas české poezie

Milostný hlas české poezie

V. Kubín - 1981 Výbor z čes. milostné lyriky 19. a 20. stol. vybral a uspořádal, předmluvu a poznámku napsal Václav Kubín. Kniha v kolibřím formátu obsahuje milostné básně řady našich básníků, editor často jako určitou konfrontaci zařazuje básně z raného období a básně již zralého básníka, navíc je porůznu doplňuje ukázkami z korespondence, citáty a myšlenkami autorů, takže tu opravdu zaznívá milostný hlas celé té doby dvou století. Kniha je malých rozměrů.

koupit
Písně a satiry

Písně a satiry

G. Weerth - 1952 Český výbor z díla přítele a do jisté míry i spolupracovníka Marxova a Engelsova (Weerth totiž mnohé své práce uveřejňoval v Marx-Engelsových Nových rýnských novinách ) obsahuje především jeho práce nejtypičtější. Jsou to v prvním oddíle socialistické a politické básně, které originalitou, vtipem a zejména smyslným žárem předčí básně Freiligrathovy (Engels), v nichž pranýřuje zlo, páchané vykořisťovateli, ať na rýnských vinařích nebo anglických dělnících.

koupit
Chryzantémy ze země zelených hor

Chryzantémy ze země zelených hor

O. Vyhlídal - 1976 Tato kniha s poetickým a dlouhým názvem je dílem překladatele Oldřicha Vyhlídala, který básně vybral a přeložil ze dvou antologií starokorejské lyriky (vydaných v 19.století) a obsahuje básně v klasické korejské podobě sidžo od takřka 100 korejských autorů a anonymů z období od 15.století. Básně jsou krátké, z původní podoby převedené do šestiverší, to jim ale ani zdaleka neubírá na emočním náboji.

koupit
Kniha lesů, vod a strání

Kniha lesů, vod a strání

S. K. Neumann - 1972 Kniha, která vznikla v moravských lesích u Řečkovic a Bílovic, obráží Neumannův poměr k přírodě a jeho představu dokonale rozvinutého člověka.Je básnickou oslavou přírody ve všech jejích ročních proměnách, zpěvem o životě, radosti a kráse, holdem živelnému smyslovému okouzlení, v němž se milenecká láska pojí s rozkoší z prostého bytí.

koupit
Vonička  lidové poezie

Vonička lidové poezie

O. Vyhlídal - 1975 Z bohatého pramene lidových písní, z kterého čerpala a kterým se inspiroval řada českých básníků uvil voničku Oldřich Vyhlídal za spolupráce PhDr. Věry Thořové.

koupit
Kapesní sbírka zákonů, vět a definic

Kapesní sbírka zákonů, vět a definic

J. Čejka - 1983 Verše, jež na pozadí zákonů, vět a definic exaktních věd rozvíjí problematiku intimního a rodinného života člověka a postavení jedince ve společnosti.

koupit
Hvězdy na nebi, lidé na zemi

Hvězdy na nebi, lidé na zemi

R. Rotterová - 1974 Výběr básní od několika českých a slovenských autorů. Verše o hvězdách, měsíci, vesmíru a družicích, a to jako věčném básnickém obraze, jehož se dotýká život lidí na Zemi, ale i jako lidské touze po zvládnutí kosmu. Knihu průběžně provázejí reprodukce lidových dřevořezeb ze středověkého kalendáře Johanna z Gmündenu a fotografie hvězdných a vesmírných představ na starých mapách a ve výtvarném umění.

koupit
Chvály jižních Čech

Chvály jižních Čech

S. Cífka, L. Pokorný - 1973 Básníci ve svých verších oslavují jedinečnou krajinu jižních Čech. Verši hrdými a vášnivými, filozofickými i sentimentálními, verši pokornými jako korálky růžence, ale také jako divoce bouřící poryvy stříbrného větru.

koupit
Přerušený ráj - antologie moderní italské poezie

Přerušený ráj - antologie moderní italské poezie

V. Mikeš - 1967 Antologie moderní italské poezie seznamuje s dílem např. Piera Paola Pasoliniho, Bartolo Cattafiho, Rocco Scotellara, Nela Risi, Roberta Roversiho, Rossany Ombres, Adriano Spatoly, Massima Ferrerttiho atd.

koupit
Básně

Básně

F. Branislav - 1968 Soubor veršů jednotlivých sbírek básníkova díla. Intimní lyrika se střídá s lyrikou všedního dne, krajina básníkova domova se střídá s cizí krajinou.

koupit
Básnický almanach 1959

Básnický almanach 1959

M. Kundera - 1960 Poslední v řadě Básnických almanachů přináší 88 básní českých a slovenských autorů. Vedle známých jmen jsou tu zastoupeni i básníci nejmladší generace, kteří dosud knižně nepublikovali. Sborník je uveden básníV.Nezvala,napsanou těsně před smrtí a poznamenanou tušením blízkého konce.

koupit
ROZPOČÍTÁVÁNÍ DNŮ A NOCÍ - Rudolf Battěk

ROZPOČÍTÁVÁNÍ DNŮ A NOCÍ - Rudolf Battěk

Básně psané známým disidentem ve vězení. ilustrace: černobílé ilustrace Jan Kristoforivazba: pevná s přebalemformát: 15,5x11,5 cm, 78 stranrok vydání: 2001, vydání 1.   Anotace: Poetizmy z vězení, jimiž si autor krátil čas a udržoval duševní rovnováhu v letech 1980-1985.  

koupit
LIMERICKY PO ČESKU - Stanislava Urbanová

LIMERICKY PO ČESKU - Stanislava Urbanová

Žertovné a groteskní básně známé lékařky. ilustrace: černobílé ilustrace František Máchavazba: pevná s přebalemformát: 16x11,5 cm, 40 stranrok vydání: 2008, vydání 1.   Anotace: Básnická prvotina autorky, která je dosud známa pouze díky svému povolání lékařky. Autorka píše:Limericky jsou drobné literární útvary – pětiřádkové rýmovačky, trochu slovní hříčky, trochu fóry, někdy přidrzlé, někdy i obhroublé.Někde jsem četla definici, že to jsou „básničky s žertovně groteskním obsahem“. Vznikly kdysi v

koupit